Jon Sandnes, administrerende direktør i BNL
Jon Sandnes, administrerende direktør i BNL

Ber om tiltak for å holde hjulene i gang

– Byggenæringen er en viktig motor for å holde hjulene i gang i samfunnet. Derfor har en samlet næring jobbet frem en tiltakspakke som er overlevert politiske myndigheter, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

Publisert

På lik linje med andre sektorer trenger bygg, anleggs- og eiendomsnæringen hjelp fra staten for å komme over følgene av koronakrisen. Næringen er fastland-Norges største sysselsetter med 358 000 ansatte.

Følgende aktører har vært involvert i arbeidet og stiller seg bak forslagene:

Statsbygg, Oslo kommune, Bane NOR, Statens Vegvesen, Nye Veier, Entra, OBOS, Olav Thon, AF Gruppen, Skanska, Betonmast, Veidekke, Backe Entreprenør, HENT, Rådgivende Ingeniørers Forening, Arkitektbedriftene, Maskinentreprenørenes Forbund, VIRKE, NELFO, Nordnorske Entreprenørers Service Organisasjon SA, VA/VVS-produsenter, Fellesforbundet, NHO, BNL; Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg, Byggevareindustrien, Byggmesterforbundet, Boligprodusentene, Malermestrenes Landsforbund, Norsk Eiendom, Norsk Utleieforening, Norske Anleggsgartnere - miljø og landskapsentreprenører, Norske Muremesters landsforening, Norske Trevarer, Rør entreprenørene Norge, Takentreprenørenes Forening, Treindustrien, Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund, og Ventilasjon, Kulde og Energi.

I tillegg har KS bidratt med innspill og kommentarer til dokumentet.

– Skal byggenæringen holde hjulene i gang trenger vi tiltak som sørger for at folk og varer er i produksjon, fremdrift i offentlige anskaffelser er avgjørende for å hold aktiviteten oppe. På kort sikt må likviditet til bedriftene sikres, sier Sandnes videre i en pressemelding.

Han mener at en næringsrettet krisepakke er nødvendig i tillegg til de generelle tiltakene som er innført fra myndighetenes side. Redusert arbeidsgiveravgift, endrede permitteringsregler og lovnader om garantier til SMB-bedrifter er bra, men ikke målrettet nok for byggenæringen:

– Alle disse tiltakene er av stor betydning for næringen, men felles for dem er at de ikke dekker de ekstraordinære kostnadene eller stimulerer til oppstart av nye prosjekter som kan sikre sysselsetting og verdiskapning i hele verdikjeden både på kort og lang sikt, sier Sandnes videre.

Kort oppsummert er det behov for tiltak som:

  • Sørger for å holde mannskap og utstyr i produksjon
  • Sikrer likviditetssituasjonen på kort sikt
  • Styrker offentlige oppdragsgivere for å holde hjulene i gang
  • Stimulerer etterspørselssiden på kort og lengre sikt
  • Treffer alle ledd i verdikjeden
  • Opprettholde produksjons- og leveringsevne av byggevarer
  • Sikre og styrke fagopplæring

– Vi må unngå at både byggeprosjekter og planlagte prosjekter stopper opp. Vi må unngå ulik praktisering av karantenebestemmelser mellom kommuner som skaper utfordring for både arbeidspendlere og varer. Vi trenger også tiltak som sikrer pengeflyt i prosjektene og garantiordning for å håndtere likviditet, sier Sandnes.

I dokumentet finner vi situasjonsbeskrivelser fra de forskjellige bransjene i BAE-næringen.

Om treindustrien står det blant annet:

Treindustrien har en nøkkelrolle i flere verdikjeder; byggenæringen, skognæringen, energisektoren og transportsektoren. Bedriftene er leverandører både på hjemmemarkedet og eksport. Produkter er ulike bygningsmaterialer til byggenæringen, flis og bark til energiformål (eksempelvis fjernvarme). Prosessindustrien er avhengig av sidestrømmer fra treindustrien.

Valutasituasjon medfører økte kostnader, knyttet til eksempelvis råvarer, transport og endret logistikk. Kostnader i euro og inntekter i kroner gir store tap i øyeblikket. I inngåtte kontrakter er det ikke tatt høyde for de unormale valutasvingningene som man nå står overfor. Tiltak knyttet til smittevern, nye rutiner og omlegging av driften medfører også ekstra kostnader.

Bedriftene har ikke likvid kapasitet til å håndtere situasjonen. Leverandørene må nå øke salgsprisene for å kompensere for økte kostnader, dette for å forebygge konkurser fordi man ikke kan selge byggevarer med tap.

Se hele innspillet som er oversendt politiske myndigheter søndag 22.03.2020

Powered by Labrador CMS