Demonstrasjonsanlegget skal bygges på Tofte i Hurum kommune.
Demonstrasjonsanlegget skal bygges på Tofte i Hurum kommune.

Bygger anlegg for andregenerasjons biodrivstoff

Afry og Silva Green Fuel AS bygger et demonstrasjonsanlegg på Tofte i Hurum for å teste teknologien før det eventuelt besluttes å bygge et større kommersielt anlegg.

Publisert

Afry skal prosjektere demonstrasjonsanlegget for andregenerasjonsbiodrivstoff.

Kontrakten er inngått mellom Afry og Silva Green Fuel AS som eies av Statkraft og Södra , skriver Afry i en pressemelding.

Afry

er en ledende aktør i Norden på blant annet biodrivstoff, design og rådgivende tjenester. Afry har bred kompetanse på utvikling av avansert biodrivstoff og har etablert en sterk posisjon innen industri i Norge etter sammenslåingen mellom ÅF og Pöyry i 2019.

Demonstrasjonsanlegget skal bygges på Tofte i Hurum kommune og skal produsere avansert, andregenerasjonsbiodrivstoff basert på råvare fra skogen.

Demonstrasjonsanlegget bygges for å kunne teste teknologien før det eventuelt besluttes å bygge et større kommersielt anlegg.

Avansert andregenerasjons biodrivstoff basert på fornybart skogsråstoff kan bli en viktig bidragsyter for å redusere CO2-utslippene fra transportsektorene som står for 33 prosent av klimagassutslippene i Norge. Demonstrasjonsanlegget skal etter planen skal stå klart i andre kvartal i 2021.

Fra venstre: Elin Salthaug Kverneggen, Engineerings manager Silva Green Fuel; Jon Julsen, Direktør Industri i AFRY i Norge; Ole Bigum Nielsen, SVP Projects Statskraft og Siw Nielsen, Purchase manager, Statskraft
Fra venstre: Elin Salthaug Kverneggen, Engineerings manager Silva Green Fuel; Jon Julsen, Direktør Industri i AFRY i Norge; Ole Bigum Nielsen, SVP Projects Statskraft og Siw Nielsen, Purchase manager, Statskraft

Afry har vært involvert forprosjektet og har nå fått oppdraget med å detaljprosjektere demonstrasjonsanlegget på Tofte. I prosjekteringskontrakten skal Afry levere rådgiver- og designtjenester innen blant annet prosesstekniske løsninger, mekanisk, bygg, elektro & instrument, brann og geoteknikk.

Jon Julsen, Direktør for industri i Afry i Norge er glad for tilliten:

- Vårt mål er å skape bærekraftige løsninger for våre kunder og dette banebrytende oppdraget gir oss muligheten til å gjøre en forskjell i transportsektoren. Biodrivstoff er et av satsningsområdene våre og vi gleder oss til å utvikle en god løsning sammen med Silva Green Fuel.

(Pressemelding)

Powered by Labrador CMS