Foto: Aurora Hannisdal / Differ Media
Foto: Aurora Hannisdal / Differ Media

To tre-kandidater til Landbrukets innovasjonspris 2020

Splitkon og Arbaflame er nominert til den gjeve prisen.

Publisert

Splitkon og Arbaflame er nominert sammen med Folvengaard, til prisen som deles ut for sjette gang.

– Innovasjon i landbruket er viktig fordi vi trenger nye ideer og løsninger som styrker egen konkurransekraft, sier fagsjef for næringspolitikk og innovasjon i Norsk landbrukssamvirke, Åge klepp, i en pressemelding.

Prisen løfter frem og hedrer personer eller bedrifter som har turt å satse på innovasjon innen bioøkonomien. Årets nominerte har en ting til felles: Alle satser tungt på klima og bærekraft.

– Årets kandidater er representanter for bønder og bedrifter som tør å tenke nytt og som har full ressursutnyttelse og bærekraft som en viktig del av virksomheten, sier Klepp.

Innovasjonsprisen 2020 deles ut på konferansen Mat og Landbruk 2020, den 14.januar.

I juryen sitter Inger Solberg, Liv Monica Stubholdt og Nada Ahmed.

Foto: Aurora Hannisdal / Differ Media
Foto: Aurora Hannisdal / Differ Media

Splitkon: Mindre svinn og avfall

Ved å tilby krysslimtre som byggemateriale vil Splitkon redusere klimautslipp og øke verdiskapingen i norsk skognæring. Det unike med Splitkon sine krysslimtreprodukter er at de er, som det lyder i navnet, limt sammen for å oppnå ekstra sterke materialer.

Splitkon satser tungt på massivtrebølgen. I april åpnet de verdens største massivtrefabrikk på Åmot.

Fabrikken markerer en ny nasjonal industrisatsing av norsk tre som byggemateriale, hvor bærekraftige og miljøvennlige løsninger står sentralt.

Treelementene til Splitkon kan være opptil 16 meter lange og tre og en halv meter brede, og leveres ferdig til montering på byggeplassen. Dette bidrar til at verdifulle råvarer ikke havner i søpla.

Foto: Aurora Hannisdal / Differ Media
Foto: Aurora Hannisdal / Differ Media

– I dag skjer for lite av foredlingen av norsk tømmer i Norge. Selskaper som Splitkon, som tør bruke ny teknologi for å få verdiskaping og gode klimaløsninger fra den norske skogen leverer bokstavelig på bestillingen om grønn omstilling. Slikt bør vi alle som er opptatt bærekraft applaudere, avslutter Klepp.

Arbaflame: Utvikler trepellets som kan erstatte kull.

I 2009 startet selskapet Arbaflame å jobbe for å utvikle miljøvennlige trepellets som kan erstatte kull.

Pelletsene til Armbaflame lages av treflis, som er et kortreist overskuddsmateriale, og bidrar dermed både til høyere verdiskapning av trevirke og lavere CO2-fotavtrykk fra kullkraftverkene.

For den norske skognæringen er dette gode nyheter. Arbaflame benytter nemlig råstoff fra norske sagbruk til produksjonen av pelletsen.

Erling Fløistad / NIBIO
Erling Fløistad / NIBIO

Det unike med trepelletsene til Arbaflame er at de kan gå rett inn i forbrenningen ved dagenes kullkraftverk.

– Det å fase ut fossile energikilder er det viktigste verden kan gjøre for å bremse den globale oppvarmingen. Utfasing av fossilt kull er aller viktigst. I lys av det er Arbaflames innovasjon utrolig viktig, poengterer Klepp.

Folvengaard AS: Mikroalger skal bli til mat og fôr

Folvengaard AS består av bøndene Rolf Olav Gjørven og Dag Hjelle. De startet opp med algeproduksjon på eget gårdsbruk, som de første i verden.

Ved bruk av lokale naturressurser og husdyrgjødsel produserer bøndene Rolf Olav Gjørven og Dag Hjelle mikroalger som skal bli til mat og fôr.

– Kravet til å tenke sirkulær vil utfordre alle bransjer, inkludert jordbruket. I så måte er det flott å se at noen tør gå foran i et terreng der få om noen har beveget seg. Algebøndene er definitivt blant dem som viser at vår bransje er langt fremme når det gjelder nytenkning, sier Klepp.

(Pressemelding)

Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

Vil du bli bedre kjent med bladet?
- Last ned bladet elektronisk
- Eller bestill abonnement

Her får du et innblikk i hva vi skriver om