Helen og Hard, en av arkitektene bak Finansparken i Stavanger, deltar på konferansen.
Helen og Hard, en av arkitektene bak Finansparken i Stavanger, deltar på konferansen.

Forum Wood Building Nordic 2020 blir digital

Fra 13. til 16. oktober inviterer Trondheim kommune, NTNU, SINTEF og TreFokus for tredje gang til den nordisk konferansen Forum Wood Building Nordic 2020. Nå blir arrangementet for første gang digitalt.

Publisert

Konferansen arrangeres hvert år, vekselvis i Sverige, Finland og Norge, og er en del av Forum Holzbau, som er en stor etablert møteplass for bærekraftig bruk av tre i byggeri i Europa. Konferansen vil bestå i en 2-timers sesjon hver morgen de fire dagene den arrangeres.

Tema for Forum Wood Building Nordic er tida framover. Ting endrer seg fortere enn før, mange endringer er uforutsigbare og mye krever at vi gjør fundamentale endringer i hvordan vi opererer, skriver TreFokus i en pressemelding.

FNs bærekraftsmål og Koronakrisa

Årets konferanse tar utgangspunkt i de kort- og langsiktige utfordringene som ligger i FNs 17 bærekraftsmål. Videre ser konferansen på hvordan man kan håndtere den pågående korona-pandemien. Med FNs bærekraftsmål som basis blir det også bli presentert en rekke prosjekter som synliggjør hvilke muligheter man har til å nå bærekraftsmålene både sosialt, miljømessig og økonomisk.

Forum Wood Building Nordic 2020 ønsker å samle byggenæringen, forskere, myndigheter og sivilsamfunnet for å lære, bli inspirert og utveksle erfaringer. Konferansen byr på nasjonale og internasjonale foredragsholdere og har et variert program, skriver TreFokus.

Gjenbruk av tre og framtidssikre trebygg

Professor Mark Hughes fra Aalto Universitetet ser på hvordan gjenbruk av tre kan bidra til å nå FNs bærekraftsmål nummer 12. Ulrika Liiv fra Obos Sverige forteller om deres utfordringer og erfaringer når det gjelder korona-pandemien. En hel sesjon omhandler prosjekter fra NERO (Nearly zero energy buildings in the Nordic countries). Den siste dagen er viet ulike prosjekter, og her vil blant annet Reinhard Kropf fra Helen og Hard snakke om hvordan å designe «futureproof wooden buildings».

(Pressemelding)

Powered by Labrador CMS