Konferanse om bruk av tre i det nye Regjeringskvartalet

Onsdag 10. juni blir det online dialogkonferanse om innovativ bruk av norsk tre i nytt regjeringskvartal.

Publisert

I samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling og Innovasjon Norge, inviterer Statsbygg trenæringen til dialog og samarbeid om utvikling av kommersielle og konkurransedyktige løsninger for tre innvendig i bygg. Statsbygg vil informere om prosjektet og rammene for det.

- Vi er opptatt av bærekraftige materialvalg og har som mål at tre skal være et viktig og varig element i nytt regjeringskvartal, sier kvalitetsleder Gry Ahlsand i Statsbygg.

Slik ser programmet ut:

Velkommen
v/prosjektdirektør Knut Jørgensen

Presentasjon av Prosjekt nytt regjeringskvartal
v/sjefsarkitekt Gudmund Stokke

Innovasjon og muligheter
Bransjeforeningen Norske Trevarer v/Halvard Høilund-Kaupang

Innovasjon og muligheter
Bransjeorganisasjon Treindustrien v/Heidi Finstad

Innovativ bruk av norsk tre i Prosjekt nytt regjeringskvartal

Mulighetene sammen med Innovasjon Norge
v/Krister Moen- Innovative anskaffelser v/Harald Aas

Inspirasjon til bruk av norsk tre
v/Christian Udjus

Spørsmål og veien videre

Påmeldingsfristen er 8. juni.

Les mer i innbydelsen her