Illustrasjon: Biozin
Illustrasjon: Biozin

Shell støtter Biozin Holdings bioråolje-prosjekt

Shell gir finansiell støtte til Biozin Holding AS sitt pågående arbeid for å utvikle og bygge et fullskala produksjonsanlegg for bioråolje i Åmli i Aust-Agder.

Publisert

Det økonomiske bidraget fra Shell skal støtte aktiviteter knyttet til forstudien i prosjektet, skriver Biozin Holding i en pressemelding.

Skogsrester og biprodukter fra sagbruk

Når det er ferdigstilt skal produksjonsanlegget i Åmli omdanne råstoff fra skog, som skogsrester og biprodukter fra sagbruk, til avansert andregenerasjons bioråolje; Biozin®. Biozin Holding AS har valgt Shells IH2® teknologi til konverteringsprosessen, forutsatt at den passerer endelig teknologikvalifisering.

– Vi er meget tilfreds med denne avtalen som gir oss et viktig bidrag til å realisere et fullskala produksjonsanlegg, sier Thomas Skadal, administrerende direktør i Biozin Holding AS, i meldingen.

1000 tonn tørket biomasse per dag

Det første Biozin-anlegget i drift vil kunne konvertere omkring 1000 tonn tørket biomasse per dag. Bioråoljen kan så raffineres, og eventuelt blandes, før den distribueres som et renere drivstoff.

– Biodrivstoff kan spille en viktig rolle i dekarboniseringen av luftfart, maritim- og tungtransport. Vi tror at samarbeid er nøkkelen til en vellykket overgang til et renere energisystem og vi er glade for å kunne bidra til Biozin Holding sin fremdrift i dette prosjektet, som kan bli en meget god mulighet til å anvende IH2-teknologien i en kommersiell skala, sier Andrew Murfin, direktør for Avansert Biodrivstoff i Shell.

I løpet av forprosjekteringsfasen skal Biozin Holding videreutvikle grunnlaget for sin endelige investeringsbeslutning, samt for byggekontrakten for produksjonsanlegget.

(Pressemelding)

Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

Vil du bli bedre kjent med bladet?
- Last ned bladet elektronisk
- Eller bestill abonnement

Her får du et innblikk i hva vi skriver om