UPM forsker på ny teknologi som skal tas i bruk i drivstoffraffineri nummer to i Finland. (Foto: Ari Nakari)
UPM forsker på ny teknologi som skal tas i bruk i drivstoffraffineri nummer to i Finland. (Foto: Ari Nakari)

Tre blir drivstoff til både biler og fly

Avansert biodrivstoff kommer til å gjøre transport mer klimavennlig. I Finland har UPM investert 1,8 milliarder i verdens første store raffineri og arbeider med nummer to.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er hentet fra Treindustrien nr 2/2019.
Her kan du bestille abonnement på bladet.

UPM-direktør Sari Mannonen regner med kraftig vekst for drivstoff med tre som råvare. (Foto: Sami Kulju)
UPM-direktør Sari Mannonen regner med kraftig vekst for drivstoff med tre som råvare. (Foto: Sami Kulju)

– Vi regner med at den globale produksjonen av fornybar diesel og flydrivstoff kommer til å bli doblet de neste fem årene, sier Sari Mannonen. Hun leder UPM Biofuels – drivstoffdelen av finske UPM.

Fly og skip

Industri og myndigheter som arbeider med trebasert drivstoff, har vært samlet til global konferanse i Oslo. – I Skandinavia er det spesielt behov for store mengder avansert biodrivstoff for å drive fly og skip bærekraftig og som råvarer til plast, mener Erik C. Wormslev, som er direktør for innovasjon, klima og energi i Niras og som ledet Lignofuels-konferansen.

Grunnen er at personbilene stadig oftere kjører på strøm. Derfor er det andre sektorer som er mer opptatt av å komme over på klimavennlig flytende drivstoff.

EU-nødvendig

– Biodrivstoff er helt nødvendig for å møte EUs mål om klimagassutslipp og for å klare kravene i Paris-avtalen, mener Marko Janhunen, som er direktør for informasjon og samfunnskontakt i UPM.

– Det grønne skiftet i transport trenger nye løsninger for å erstatte fossilt brennstoff. Flytende drivstoff kommer fremdeles til å ha en dominerende rolle.

Sari Mannonen forteller om en rekke nye selskaper som er på vei inn på markedet for å lage drivstoff basert på tre. Det planlagte biozin-anlegget til Bergene Holm og Preem i Åmli, som du har lest om flere ganger i Treindustrien, er bare ett av mange.

Fabrikken i Lappeenranta. (Foto: Sami Kulju)
Fabrikken i Lappeenranta. (Foto: Sami Kulju)

– Prosjektene som er bekjentgjort så langt, vil doble den globale produksjonen, sier Mannonen.

Verdens første

I Lappeenranta nær grensen mot Russland driver UPM verdens første fabrikk i kommersiell skala for trebasert diesel og nafta. Den produserer 100 000 tonn avansert biodrivstoff i året. UPM har investert 1,8 milliarder kroner i Lappeenranta-fabrikken.

Pharaoh Le Feuvre i det internasjonale energibyrået peker på fly og vogntog som den fremste vekstmuligheten for avansert biodrivstoff.
Pharaoh Le Feuvre i det internasjonale energibyrået peker på fly og vogntog som den fremste vekstmuligheten for avansert biodrivstoff.

– Nå ser vi på et bioraffineri nummer to. Der skal vi bruke ny og anderledes teknologi og også bruke fast biomasse som råvare. Vi vurderer også å investere i biokjemikalier i Tyskland, forteller Sari Mannonen.

– Målet vårt er nullutslipp, men det virkelig interessante er om vi kan bli karbonnegative, konstaterer UPM-direktøren.

Glemt kjempe

Moderne bioenergi er en glemt kjempe innenfor fornybare ressurser, konstaterer Pharaoh Le Feuvre i divisjonen for fornybar energi i det internasjonale energibyrået IEA.

– Moderne bioenergi leverer halvparten av all fornybar energi: Strøm, direkte varme og drivstoff. Den globale biodrivstoffproduksjonen ventes å vokse med 15 prosent og komme opp i 165 milliarder liter innen 2023.

Ola Elvestuen er fornøyd med at avansert biodrivstoff øker, siden det er laget på råvarer som ikke kunne vært brukt til mat. (Foto: Mona Lindseth, Venstre)
Ola Elvestuen er fornøyd med at avansert biodrivstoff øker, siden det er laget på råvarer som ikke kunne vært brukt til mat. (Foto: Mona Lindseth, Venstre)

Le Feuvre regner også med mindre biodiesel i Europa enn i resten av verden, spesielt på grunn av den generelle nedgangen i etterspørselen etter diesel. Derimot regner han med en tredobling i nye, avanserte biodrivstoffvarianter innen 2023.

Må investere mer

– Interessen for cellulosebasert etanol er robust, med 30–35 anlegg planlagt rundt i verden. Men hvis avansert biodrivstoff skal bli stort nok til å møte de politiske ambisjonene i Europa, må investeringene økes kraftig, sier han.

For at avansert biodrivstoff skal bli større, må noe skje med prisene. Det må ikke være så mye dyrere enn fossilt drivstoff. For flytrafikken kan prisforskjellen allerede være liten nok. Ekstrautgiftene med å fly på biodrivstoff er kanskje ikke avgjørende for passasjerene sammenlignet med de andre elementene som påvirker flybillettprisene, mener Le Feuvre.

Mer avansert biodrivstoff i Norge

Biodrivstoffsalget i Norge går kraftig ned, men det som selges, går sjeldnere på bekostning av matproduksjon.

«Avansert biodrivstoff» er det drivstoffet som lages av råstoff som ikke kan brukes til å produsere mat. Det vil si rester og avfall blant annet fra skogen og treindustrien: Grener, topper, flis, avkapp og tømmer med lavere kvalitet.

Avansert biodrivstoff utgjorde om lag 40 prosent av det totale salget av biodrivstoff i 2018. Det er en økning fra året før, melder Klima- og miljødepartementet.

– Det er gledelig at omsetningen av avansert biodrivstoff øker i 2018. Avansert biodrivstoff medfører ikke risiko for indirekte arealbruksendringer eller avskoging av regnskog, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Det totale biodrivstoffsalget gikk ned med 25 prosent i fjor, mens avansert biodrivstoff solgte 40 prosent mer. I fjor ble det omsatt 196 millioner liter avansert biodrivstoff i Norge.

Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå viser at biodrivstoffet utgjorde 12 prosent av drivstoffsalget i Norge i fjor. Circle K, Uno-X og Esso har meldt fra at de ikke vil bruke palmeolje i drivstoffet sitt.

Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

Vil du bli bedre kjent med bladet?
- Last ned bladet elektronisk
- Eller bestill abonnement

Her får du et innblikk i hva vi skriver om

I sommer publiserer vi artikler fra papirutgaven.

Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

Vil du bli bedre kjent med bladet?

Last ned bladet elektronisk

Eller bestill abonnement

Her får du et innblikk i hva vi skriver om