Jon Sandnes, adm. dir. i BNL Foto: BNL/Moment studio
Jon Sandnes, adm. dir. i BNL Foto: BNL/Moment studio

– Usikkerheten øker for 250 000 ansatte

Regjeringens forslag til revidert budsjett øker usikkerheten for bedriftene og de ansatte byggenæringen, mener Jon Sandnes, administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening (BNL).

Publisert

– Dessverre kom det få avklaringer på kommunenes økonomi, Husbankens lånerammer og andre tiltak som kunne økt etterspørselen til bygg og anlegg, sier Jon Sandnes i en pressemelding.

Under en måned igjen av ordrereserven

Byggenæringen har fram til nå holdt hjulene i gang, men nå stiger usikkerheten. Én av tre bedrifter i byggenæringen hadde ved inngangen av mai under en måned igjen av ordrereserven sin, skriver BNL i meldingen.

– Det må bevilges penger til kommunene slik at de ikke utsetter og stopper vedlikeholdsprosjekter, men øker aktiviteten. Kommunene er avgjørende for å sikre lokal etterspørsel for mange små og mellomstore bedrifter, sier Sandnes.

– Regjeringen må gi kommunene samme handlingsrom som de gir Avinor. BNL er fornøyde med at regjeringen følger opp BNLs krav om at Avinor får 5 milliarder ekstra til å dekke økte utgifter og gjennomføre vedlikeholde og byggeprosjekter, sier Sandnes.

– Nye oppdrag må ut i markedet nå

Sandnes understreker at dersom byggenæringen fortsatt bidra til å holde de store samfunnshjulene i gang, må det komme nye oppdrag ut i markedet.

– Næringen har helt siden oppstart av krisen både bidratt til den nasjonale dugnaden ved å ta smittevern på alvor og holdt produksjonen oppe. Nå tæres det på ordrereserven og nye oppdrag må ut i markedet nå. Dersom beslutningene om å styrke bl.a. kommunesektoren kommer for sent kan man risikere at bedriftene i mellomtiden ikke lenger har arbeidsstyrken, sier Sandnes.

– Husbanken må tilføres 25 milliarder

Sandnes framhever at Husbanken i perioder har sikret nyboligbygging i Norge. En egen bolig er en verdifull investering for samfunnet. Mennesker med egen bolig har høyere yrkesdeltagelse, bedre helse og deltar mer i sivilsamfunnet.

– Husbanken må tilføres 25 milliarder i lånekapital slik at ikke krisen setter en stopper for boligbygging rundt omkring i landet, sier han.

– Krisetiltakene bør forlenges ut 2020

BNL mener det er bra at endringene i permitteringsreglene forlenges til oktober, men understreker at krisa treffer byggenæringen senere enn andre næringer, og at krisetiltakene bør forlenges ut 2020 i første omgang.

Regjeringen varslet i dag at det kommer nye tiltak for gjenoppbygging av samfunnet mot slutten av mai.

– BNL forventer at regjeringen kommer med konkrete tiltak som stimulerer til bærekraftige investeringer som forbereder Norge på fremtiden. Byggenæringen, Norges største sysselsetter, står klare, avslutter Sandnes.

Powered by Labrador CMS