(Illustrasjonsfoto: Colourbox)
(Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Skal føre tilsyn med brannbehandlet trekledning

Direktoratet for byggkvalitet skal i år føre tilsyn med brannbehandlet trepanel til utvendig bruk. Enkelte produkter kan bli testet i laboratorium i forbindelse med tilsynet.

Publisert Sist oppdatert

Bruken av tre i byggverk øker, også i større bygninger. Direktoratet velger nå å føre tilsyn med brannbehandlet trepanel etter forslag fra Treindustrien, skriver Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) på sine nettsider.

– Vi ber rutinemessig om innspill til produkter vi bør gjennomføre tilsyn med. Treindustrien foreslo at vi skulle føre tilsyn med brannbehandlet trepanel til utvendig bruk, noe vi nå er i gang med, sier Hilde Balke, prosjektleder for tilsynet og senioringeniør i DiBK sin avdeling for tilsyn og produkter.

Skåret høyt på risikovurderingen

Brannbehandlet trekledning skåret høyt på direktoratets risikovurdering, og derfor ble det valgt å gjøre tilsyn med denne produkttypen. Det kan få alvorlige konsekvenser dersom produktene ikke har de egenskapene de skal ha.

I første omgang har DiBK bedt produsenter, importører og distributører av brannbehandlet trekledning om å vise nødvendig dokumentasjon knyttet til produktene.

Følgende produktdokumentasjon er etterspurt:

  • ytelseserklæring
  • kopi av CE-merke
  • produktsertifikater
  • bruksanvisning

Kan bli testet i laboratorium

Når dokumentasjonen er mottatt, vil DiBK vurdere å teste noen av produktene hos et teknisk kontrollorgan i et prøvningslaboratorium.

– Formålet med testingen er å kontrollere at produktenes ytelser stemmer med de oppgitte ytelsene i ytelseserklæringen. Når det gjelder brannbehandlet trekledning, er det naturlig at det er de branntekniske egenskapene vi ønsker å teste, forteller Hilde Balke.

(Kilde: DiBK)

Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

Vil du bli bedre kjent med bladet?
- Last ned bladet elektronisk
- Eller bestill abonnement

Her får du et innblikk i hva vi skriver om

  • Direktoratet for byggkvalitet er tilsynsmyndighet for byggevarer i Norge.
  • Brannbehandlet trepanel til utvendig bruk er en byggevare som er dekket av den felleseuropeiske standarden NS-EN 14915:2013. Dokumentasjon for produktet skal utarbeides i samsvar med ZA-tillegget i denne standarden.
  • I ZA-tilleggets punkt 2 i NS-EN 14915:2013 fremgår det at produsenter av panelbord og kledningsbord av heltre skal følge system 1 for vurdering og verifikasjon av byggevarens ytelser. Det betyr at produktet skal følges av produktsertifikat/godkjenning av et teknisk kontrollorgan.
  • Produsenter, importører og distributører må legge frem følgende dokumentasjon: produktsertifikater, bruksanvisning, kopi av CE-merke og ytelseserklæring.
  • En ytelseserklæring er en bekreftelse fra produsenten om at produktet som leveres, har egenskaper med angitte verdier og er produsert og merket i overensstemmelse med den tekniske spesifikasjonen som legges til grunn. Det skal lages en ytelseserklæring for hvert produkt. Det vil si at om et produkt for eksempel finnes i forskjellige størrelser og dimensjoner, er det ikke nødvendig å lage en ytelseserklæring for hver dimensjon.
  • Ytelseserklæring og bruksanvisning skal være på norsk, svensk eller dansk.

(Kilde: DiBK)