Glommen Skog og Mjøsen Skog slår seg sammen

Årsmøtene i Glommen Skog SA og i Mjøsen Skog SA har i dag fattet et historisk vedtak om å slå seg sammen til ett nytt andelslag, Glommen Mjøsen Skog SA.

Publisert Sist oppdatert

Saken har gjennom våren vært grundig behandlet i de lokale enhetene i begge organisasjonene. Terje Uggen er valgt som styreleder med Ole Th. Holth som nestleder i styret. Det fusjonerte skogeierandelslaget skal ta en ledende posisjon i å utvikle skogens potensial inn i framtiden, heter det i en pressemelding.

– Vi har de beste naturlige forutsetninger for å drive et aktivt, bærekraftig og kostnadseffektivt skogbruk. Sammen blir vi sterkere og jeg ser fram til å lede denne kraftfulle organisasjonen, sier den nye styrelederen Terje Uggen i meldingen.

– Skogbruket er i endring. Næringen opplever strukturendringer og sterk og økende konkurranse. Presset fra deler av samfunnet rundt skogbruket øker, og styrket skogfaglig og næringspolitisk kompetanse og tyngde blir enda viktigere. Glommen Mjøsen Skog SA vil ha de beste forutsetningene til å møte utfordringene, utdyper han.

Videre i pressemeldingen vektlegges det at andelseierne skal være sikre på at organisasjonen arbeider for å bidra til best mulig avkastning på deres skogeiendommer. Godt planverktøy, aktiv skogbehandling, evne til å utnytte tømmeret og ta del i verdiutvikling av organisasjonens kapital er de viktigste komponentene for å realisere dette. Organisasjonen skal framstå som en aktiv og synlig næringsaktør og vil arbeide aktivt med å sikre grunneierrettigheter somtil stadighet er under press, heter det.

(Pressemelding)

Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

Vil du bli bedre kjent med bladet?
- Last ned bladet elektronisk
- Eller bestill abonnement

Her får du et innblikk i hva vi skriver om

Glommen Mjøsen Skog SA

Glommen Mjøsen Skog blir eid av 7200 andelseiere, får en tømmeromsetning på 3,2 millioner kubikkmeter og en årlig omsetning på 1,5 milliarder kroner. Organisasjonens forretningsadresse blir på Elverum. Administrerende direktør blir Gudmund Nordtun. Administrative funksjoner deles mellom Elverum og Lillehammer. De rundt 150 ansatte vil få overført sine arbeidskontrakter til det nyeselskapet, og det blir svært begrenset overtallighet. Organisasjonen vil ytterligere styrke sin posisjon i Moelven Industrier ASA med ensamlet eierpost på drøye40 prosent.Saken er under behandling i Konkurransetilsynet,og gitt et positivt svar vil den nye organisasjonen være etablert raskt.