WoodWorks med innspill til korona-tiltak for bransjen

Klyngen WoodWorks! Cluster er bedt om å komme med forslag til tiltak som er viktige for bedriftene i skog- og trebransjen under den pågående koronakrisa.

Publisert

Klyngen har derfor utarbeidet et notat som omhandler hvilke tiltak som er spesielt viktige for skog- og trebransjen nå og i tida framover. De har utarbeidet en oversikt over utslagsgivende virkemidler for bransjen, og forslag til tiltak som vil bidra til å løse noen av bedriftenes og næringas utfordringer i den rådende situasjonen.

Du kan lese innspillene på WoodWorks sine nettsider.

Powered by Labrador CMS