Modulene på Ullersmo fengsel - som er bygget i en fabrikk i Nord-Trøndelag - heises på plass. (Foto: Statsbygg)
Modulene på Ullersmo fengsel - som er bygget i en fabrikk i Nord-Trøndelag - heises på plass. (Foto: Statsbygg)

– Modulfengsel blir standarden

Allerede før modulfengslene på Eidsberg og Ullersmo er klare, planlegges nå to nye modulfengsler med til sammen 300 plasser.

Publisert

De nye fengslene skal bygges på Froland i Øst-Agder og i Mandal i Vest-Agder, og ved å bygge dem som modulbygg vil både planlegging og bygging gå raskere, i tillegg til at prosjektene blir langt billigere å gjennomføre enn ved tradisjonell byggemåte.

Ikke bare brakkerigger

Alt i alt har prosjektene Eidsberg og Ullersmo spart inn mellom 60 og 80 millioner kroner, og erfaringene blir nå brukt i et standardiseringsprosjekt for framtidige fengselsbygg, skriver Statsbygg.

– Mange tror at modulbygg bare er til midlertidige løsninger, og assosierer byggemåten med for eksempel brakkerigger. Men denne byggemåten kan fint brukes til permanente bygg og er spesielt nyttig der man har behov for mange identiske rom, seier Benny Andersen, Statsbyggs prosjektsjef på Ullersmo og Eidsberg.

Sparer mye tid

Ved å bygge modulfengsler vil kapasiteten til den norske kriminalomsorgen øke på kort tid, ifølge Statsbygg.

– Gjenbruk av prosjektmateriale fra Ullersmo og Eidsberg er vesentlig for å redusere både planleggingstida og kostnadene i framtidige fengselsprosjekter, seier Andersen.

Det vil si at forarbeidet på disse prosjektene har blitt gjennomført på en måte som gjør det enkelt å bruke erfaringene for å spare tid i nye prosjekt av same typen.

– I praksis vil det si en innsparing på omtrent 6–12 måneder per nye modulfengselsprosjekt, og en innsparing på 10–20 prosent når det gjelder planlegginga, sier Andersen.

Les mer om saken på statsbygg.no

  Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

  Vil du bli bedre kjent med bladet?
  - Last ned bladet elektronisk
  - Eller bestill abonnement

  Her får du et innblikk i hva vi skriver om

  Powered by Labrador CMS