Illustrasjonsfoto: colourbox.com
Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Bør byggavfallet minimeres, gjenvinnes eller ombrukes?

Direktoratet for byggkvalitet vil avdekke hva som er mest lønnsomt i byggeprosjekter.

Publisert

I 2017 var det nesten to millioner tonn avfall fra bygging, rehabilitering og riving i Norge. 35 prosent av avfallet kom fra nybygg, omlag 25 prosent kom fra rehabilitering og nærmere 40 prosent kom fra riving. Av dette ble en tredjedel levert til materialgjenvinning. EUs rammedirektiv for avfall sier at minst 70 prosent av byggavfallet skal materalgjenvinnes fra 2020.

– Her er det et stort gap mellom krav og mengden materialer som faktisk gjenvunnet. Det må vi gjøre noe med, sier seniorrådgiver Ingunn Marton i DiBK.

Derfor utlyser direktoratet nå konkurransen «Samfunnsøkonomisk analyse av avfallsminimering fra nybygg, gjenvinning og ombruk av byggevarer». Her ønsker direktoratet å få mer informasjon om hva som er mest lønnsomt: Å minimere avfallsmengden fra nybygg, gjenvinne byggevarer eller ombruke byggevarer.

– Konkurransen er utlyst på Doffin med frist for innlevering 25. september. Vi håper mange synes konkurransen er interessant og vil legge inn et tilbud slik at vi får bedre kunnskap om hva som er mest lønnsomt og kan sette inn tiltak som gjør det enklere å nå kravene, sier Marton.

(Kilde: Direktoratet for byggkvalitet)

Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

Vil du bli bedre kjent med bladet?
Last ned bladet elektronisk

Eller bestill abonnement

Her får du et innblikk i hva vi skriver om