Finansparken, Sparebanken 1 sitt hovedkontor. (Illustrasjon: SAAHA arkitekter og Helen & Hard)
Finansparken, Sparebanken 1 sitt hovedkontor. (Illustrasjon: SAAHA arkitekter og Helen & Hard)

Degree of Freedom til konferansen for trearkitektur

Ingeniørene i Degree of Freedom skaper avanserte, store trekonstruksjoner basert på kunnskap fra sin erfaring med komplekse bygg i betong og stål. Neste uke kommer de til den sjuende konferansen for trearkitektur.

Publisert

Det utradisjonelle selskapet kaller seg et arkitekturorientert ingeniørkontor. Degree of Freedom kommer til den nasjonale konferansen for trearkitektur, som arrangeres på AHO onsdag den 13. november.

Arkitekturorientert betyr i praksis at ingeniørene arbeider i et tett samspill med arkitekten, gjerne i den kreative, tidligfasen i prosjektene. Denne holdningen er uvanlig i Norge.

Gaute Mo. (Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén)
Gaute Mo. (Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén)

– Vi har jobbet mange år med arkitekter, og har fått opplæring i hvordan en arkitekt tenker. Jeg føler at det er en styrke for oss og prosjektet. Det er en helhet her, det å forstå intensjonen har jo med at vi har sittet i mange år og snakka med arkitekter. Vi er i mange tilfeller også med i konseptutviklingen av arkitekturen, forteller sivilingeniør Gaute Mo i en pressemelding.

Mo har etablert den internasjonale rådgivende ingeniørbedriften Degree of Freedom og kommer til konferansen på onsdag.

Spesialkompetanse innen trebruk

For Degree of Freedom er arkitekturen viktigst. Den skal stå i sentrum. Derfor benytter de ingeniørkompetansen sin til å skape løsninger i et nært samarbeid med hva arkitekten i utgangpunktet har tenkt.

Vår oppgave er å finne fram til resultater som støtter byggets idé, selv om dette ikke har vært gjort tidligere. Vår profil er et vi arbeider kreativ i våre beregninger. Dette er en arbeidsmåte selskapet har tatt med seg fra praksis i utlandet, der denne måten å arbeide på er mye mer vanlig hos rådgivende ingeniører enn i Norge, sier han.

– Vi trives med å jobbe med arkitekter som utfordrer oss, og vi ønsker å utfordre arkitektene på deres områder med vår innfallsvinkel. Vi er en rådgivende bygningsingeniør som går dypt inn i arkitekturen, også inn i formgivningen. Så ser vi at når arkitektene beveger seg inn på våre områder, blir det et godt samarbeid og god arkitektur, sier Mo.

– Vår styrke er at vi har arbeidet og arbeider med ulike materialer, gjerne i kombinasjon med hverandre. Det kan vi gjøre fordi vi har tatt med oss erfaringer og kunnskap på tvers av materialbruken. Selv om det er likhetstrekk, har stål, betong og tre likevel svært ulike kvaliteter. Man kan ikke uten videre bytte ut stål med tre. Tre har unike egenskaper, forteller sivilingeniør Gaute Mo i den internasjonale rådgivende ingeniørbedriften Degree of Freedom.

Samling Bank-, bibliotek- og leilighetsbygg i Nord-Odal. (Foto: Helen & Hard)
Samling Bank-, bibliotek- og leilighetsbygg i Nord-Odal. (Foto: Helen & Hard)

Spesialkompetansen ingeniørene i Degree of Freedom har opparbeidet seg innen trebruk bygger på erfaringer de har tatt med seg fra konstruksjon av komplekse geometrier innen betong og stål hos Calatrava og store prosjekter i Norge. I dag arbeider ingeniørene i Degree of Freedom med trekonstruksjoner i samarbeid med blant annet de prisbelønnete arkitektkontorene Snøhetta, SAAHA og Helen & Hard.

Nært samarbeid med arkitekter

– Degree of Freedom er invitert til konferansen for å fortelle om omkring samarbeidet sitt med arkitekter. Formålet med samtalen er å synliggjøre hvordan de har samarbeidet under utviklingen av større, avanserte konstruksjoner i tre, sier professor Marius Nygaard ved AHO som leder samtalen under konferansen onsdag neste uke. Nygaard er faglig leder for den nasjonale konferansen for trearkitektur.

Degree of Freedom har ingeniøransvaret for Finansparken (Sparebanken 1 hovedkontor) i Stavanger, der SAAHA arkitekter og Helen & Hard har arkitekttjenestene. SAAHA arkitekter og den engelske arkitekten Andrew Waugh i Waugh Thistleton Architects skal delta sammen med Degree of Freedom i en paneldiskusjon på AHO omkring muligheter og utfordringer med å bygge i tre. Degree of Freedom og Waugh Thistleton Architects samarbeider om «Trenezia» som er BOB planer for en nullutslippsbydel med 1500 boliger, laget av tre, i Store Lungegårdsvannet.

Gaute Mo og mange av hans kollegaer i Degree of Freedom har årelang erfaring med den spanske stjernearkitekten og -ingeniøren Santiago Calatrava. Calatrava er kjent for futuristiske og svært kompliserte bygningsstrukturer i fri form, og har skapt kjente bygg verden over, slik som den nye Tog-, Metro- og Busstasjonen på Ground Zero i New York, Olympiastadion i Athen, Turning Torso i Malmø og Kunst- og vitenskapsbyen i Valencia, i tillegg til spesielle bruer i Europa og Nord-Amerika. Degree of Freedom har kontorer i Oslo, Valencia og Athen.

Det var Mo som etablerte selskapet for ti år siden etter at han forlot Calatrava. Flere av ingeniørene fulgte etter og samlet seg hos Gaute Mo, blant annet Mario Rando, den mangeårige sjefsingeniøren til Calatrava, som hadde ansvaret for de fleste store prosjektene til stjernearkitekten.

(Pressemelding)

Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

Vil du bli bedre kjent med bladet?
- Last ned bladet elektronisk
- Eller bestill abonnement

Her får du et innblikk i hva vi skriver om

Degree of Freedom er et arkitekturorientert ingeniørkontor med røtter tilbake til den spanske stjernearkitekten Santiago Calatrava. Ansatte: 26 ansatte. 7 i Oslo (Hovedkontor), 18 i Valencia og 1 i Athen.

Den norske rådgivende ingeniørbedriften Degree of Freedom har kontorer i Oslo, Valencia og Athen. Selskapet ble etablert i 2009 av sivilingeniør Gaute Mo, med erfaring fra den spanske stjernearkitekten Santiago Calatrava. Calatrava er kjent for futuristiske og svært kompliserte bygningsstrukturer i fri form, og har skapt kjente bygg verden over, slik som Tog-, Metro- og Busstasjonen på Ground Zero i New York, Olympiastadion i Athen, Turning Torso i Malmø og Kunst- og vitenskapsbyen i Valencia, i tillegg til spesielle bruer i Europa og Nord-Amerika..

Den nasjonale konferansen for trearkitektur

Dato: Onsdag 13. november 2019
Sted: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)

Den nasjonale konferansen for trearkitektur arrangeres i år for 7. Den retter seg spesielt mot arkitekter og arkitektstudenter. Konferansen har blitt den viktigste møteplassen for samtaler omkring utvikling av trearkitektur av høy kvalitet som på en bevisst måte utnytter ny treteknologi, nye konstruksjonsprinsipper og nye produksjonsmetoder. Viktige målgrupper for konferansen er er derfor også rådgivere, byggherrer, eiendomsutviklere og sentrale aktører i skognæringen og treforedlingsindustrien, i tillegg til offentlige myndigheter og FoU-miljøer.

Konferansen arrangeres i et samarbeid mellom Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Bergen Arkitekthøgskole (BAS), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Arkitektbedriftene i Norge, Norsk Treteknisk Institutt og TreFokus.

Les mer om konferansen: www.trearkitektur.no