Hovedmålet med tilsynet var å se om produsenter, importører og distributører av bygningsmoduler hadde på plass riktig dokumentasjon, det vil si produktdokumentasjon, produktsertifisering og bruksanvisning.
Hovedmålet med tilsynet var å se om produsenter, importører og distributører av bygningsmoduler hadde på plass riktig dokumentasjon, det vil si produktdokumentasjon, produktsertifisering og bruksanvisning.

Gode resultater etter tilsyn med bygningsmoduler

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)har gjort tilsyn med produktdokumentasjon av bygningsmoduler og fant få avvik.

Publisert

Bygningsmoduler består av gulv, vegger og tak som er sammensatt av enkeltkomponenter på fabrikk.

– På bakgrunn av at modulmarkedet er i stadig utvikling og vekst, med økt import og økt bruk av prefabrikkerte moduler, har vi gjennomført tilsyn for å se om foretakene hadde riktig dokumentasjon av bygningsmodulene. Vi har ført tilsyn med moduler til boliger, barnehager, skoler og andre bygninger der mennesker skal oppholde seg mange timer hver dag, forteller Sissel K. Andersen, seniorrådgiver i Direktoratet for byggkvalitet, på dibk.no.

Samlet inntrykk: Tilfredsstillende produktdokumentasjon

Direktoratet arbeider for økt oppmerksomhet og kunnskap om kravene til dokumentasjon av byggevarer. Målet er at alle foretak som produserer, importerer eller distribuerer bygningsmoduler skal ha riktig produktdokumentasjon , skriver DiBK.

Både kartleggingen i forkant av tilsynet og selve tilsynene viser at mange aktører på det norske markedet oppfyller kravene til produktdokumentasjon ved hjelp av SINTEF Teknisk Godkjenning.

– Tilsynene er gjort mot et lite utvalg av produkter og foretak, og slik sett kan vi ikke si at funnene er representative for situasjonen i modulmarkedet. Men ut fra kartlegginingen og tilsynene som er gjort, er det ikke kommet fram noe som tyder på at det omsettes mange bygningsmoduler – der bruksområdet er bolig, barnehage, skole og lignende – som mangler produktdokumentasjon etter byggevareforskriften. Et samlet inntrykk er at mange av aktørene har tilfredsstillende produktdokumentasjon. Vi er godt fornøyd med at foretakene i hovedsak hadde den nødvendige produktdokumentasjonen på plass, konkluderer Sissel K. Andersen.

Har gjort flere kjent med kravene

Hovedmålet med tilsynet var å se om produsenter, importører og distributører av bygningsmoduler hadde på plass riktig dokumentasjon, det vil si produktdokumentasjon, produktsertifisering og bruksanvisning.

72 foretak ble varslet om tilsynet, og direktoratet gjennomførte tilsyn med ni av disse foretakene.

– Ved å forhåndsvarsle så mange foretak ønsket vi å nå så mange som mulig med informasjon om regelverket, og ved det gjøre flere kjent med kravene og øke kunnskapen. Tilsynene ble gjennomført med en risikobasert tilnærming. Vi konsentrerte oss om foretak vi hadde fått tips om og foretak med nettsider som ikke ga god informasjon om dokumentasjonen av produktene, forklarer Sissel K. Andersen.

(Kilde: dibk.no)

Powered by Labrador CMS