Sentrale personer hos Treteknisk i arbeidet med JAS er Erik Aasheim og Ida Weider Hagemo (Treteknisk), Yoji Ishihara (Innovasjon Norge).
Sentrale personer hos Treteknisk i arbeidet med JAS er Erik Aasheim og Ida Weider Hagemo (Treteknisk), Yoji Ishihara (Innovasjon Norge).

Treteknisk gir adgang til det japanske markedet

Japan er et av de store markedene for europeiske limtreprodusenter, og Treteknisk er de eneste i Europa som kan sertifisere limtre og massivtre som landet importerer.

Publisert

Japan har klare regler for det som importeres og limtre sertifiseres etter JAS-standarder (Japanese Agricultural Standards).

Mulighet for flere leverandører

Treteknisk har arbeidet med JAS-sertifisering siden 1996 og fra 2003 er de som de eneste i Europa godkjent som sertifiseringsorgan (RCO, Registered Certification Organisation) for limtre og konstruksjonsvirke. Nå er de i tillegg også de eneste utenfor Japan som sertifiserer massivtreelementer.

– Siden det japanske markedet er avhengig av import for å kunne tilfredsstille etterspørselen, burde det være mulighet for flere leverandører, også norske. Et JAS-seritifikat er en effektiv måte å skaffe seg adgang til det japanske limtremarkedet, sier Ida Weider Hagemo i Treteknisk i en pressemelding.

Avhengig av import

Japan har lange trebyggetradisjoner og bruker også mye tre i moderne konstruksjoner. Landet har en del innenlandsk produksjon, men Japan baserer mye av sitt treforbruk på import. Det gjelder også limtre. Når det gjelder limtremarkedet i Japan, viser tallene fra 2015 en innenlandsk produksjon på 1.325.000 m3 og at importen var på 730.000 m3.

Alle nødvendige tester

For bedrifter som ønsker JAS-sertifikat, gjennomfører Treteknisk alle nødvendige tester og inspeksjoner. I samarbeid med Treteknisk utarbeider bedriften en JAS-søknad, som så evalueres og bedømmes av Treteknisk i henhold til japanske lover og standarder. Etter godkjenning skal bedriftene følges opp med regelmessig ekstern tredjeparts-kontroll og et årlig besøk. Treteknisk utfører kontroller på de sertifiserte bedriftene.

Les mer om JAS her

(Pressemelding)

Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

Vil du bli bedre kjent med bladet?
- Last ned bladet elektronisk
- Eller bestill abonnement

Her får du et innblikk i hva vi skriver om

JAS-sertifisering

Bedrifter med JAS-sertifikat (Japanese Agricultural Standards) får betydelig lettere adgang til markedet i Japan, og de kan i visse tilfeller oppnå høyere pris for sine produkter.

Det har vist seg at JAS-sertifisering er spesielt viktig for limtre til konstruksjonsformål.

(Kilde: treteknisk.no)

Powered by Labrador CMS