Torv er generelt ikke ansett å være en fornybar energiressurs, da utvinningsraten i industrialiserte land er større enn tilveksten. Torv er dessuten et viktig karbonlager, og bør derfor ikke alene benyttes til jordproduksjon.
Torv er generelt ikke ansett å være en fornybar energiressurs, da utvinningsraten i industrialiserte land er større enn tilveksten. Torv er dessuten et viktig karbonlager, og bør derfor ikke alene benyttes til jordproduksjon.

Kan tre erstatte torv?

Prosjektet ReBio skal finne løsninger som minsker bruken av torv i utviklingen av jordblandinger. Sidestrømmer fra skogsektoren kan være en del av løsningen.

Publisert

I prosjektet ReBio har Nibio undersøkt i hvilken grad trebaserte restprodukter kan erstatte torv i ulike dyrkingsmedier. Forskerne har blant annet studert ulike blandinger som inneholder trefiber (Hunton Fiber AS), biokull (Standard Bio AS) og bunnaske fra biobrenselanlegg, i tillegg til bruk av kompost, steinmel og organiske gjødselmaterialer.

Om ReBio

Prosjektet eies av Viken Skog med Treteknisk som prosjektleder. Fra industrien deltar Begna Bruk, Moelven, Bergene Holm og Nordic Garden AS. Prosjektet er delfinansiert av midler fra Skogtiltaksfondet.

Nibio er FoU-partner i prosjektet og har ansvaret for uttesting av de ulike jord- og gjødselblandingene. Seniorforsker Trond Knapp Haraldsen forteller om resultatene så langt her.

- Det er viktig at industrien finner alternative løsninger for sine restprodukter. Næringsholdig aske går i dag i all hovedsak til deponi, og er derfor en stor uutnyttet ressurs. Det bør arbeides videre med å finne gode løsninger for prøvetaking og kontroll av næringsholdig aske som overholder kravene til resirkulering tilbake til naturen, sier prosjektleder Henning Horn.

(Kilder: Treteknisk / Nibio)

Powered by Labrador CMS