Målet med forskningsprosjektene er å erstatte plast, for eksempel i møbler, med biokompositt av trefiber. (Illustrasjonsfoto: colourbox.com)
Målet med forskningsprosjektene er å erstatte plast, for eksempel i møbler, med biokompositt av trefiber. (Illustrasjonsfoto: colourbox.com)

17 millioner til forskning på biokompositter

Borregaard og Norske Skog Saugbrugs får 17 millioner kroner fra Innovasjon Norge til forskning og utvikling av fiberkompositter.

Publisert

Partene vil jobbe med å utvikle en ny type biokompositt som blant annet kan inngå i møbler, emballasje og bilinteriør, skriver Borregaard på sine nettsider.

To forskjellige forskningsprosjeker

Støtten går til to forskjellige forskningsprosjeker:

Borregaard sitt forskningsprosjekt, som omhandler celluloseforsterkede biokompositter, har fått 10 millioner kroner i støtte. Prosjektet har en ramme på 30 millioner kroner.

Norske Skog Saugbrugs har fått 7 millioner kroner til et forskningsprosjekt hvor selskapet skal søke å finne løsninger på problemstillinger knyttet til plastråvare, fiberinnblanding, teknologiutvikling og testing av biokompositter. Prosjektet har en ramme på 20 millioner kroner.

Fra granfiber til bilinteriør

Administrerende direktør i Borregaard, Per A. Sørlie, forteller at målet med prosjektene er å redusere bruk av fossil plast gjennom å tilby løsninger til høyverdisegmenter og avanserte applikasjoner innen plast.

– På den måten kan treforedlingsindustrien være med på å løse bærekraftsutfordringer i plastindustrien, sier han.

Biokomposittene består av fiber fra gran produsert ved anleggene til Norske Skog og Borregaard, som sammen med termoplast blandes og leveres som pellets til plastindustrien for å fremstille ulike produkter som blant andre møbler, bilinteriør, rør, byggartikler, forbruksartikler, emballasje. Den nye innovasjonen gir en biokompositt som erstatter plast, reduserer fossilt CO2-utslipp, reduserer oljeforbruk, samt gir bedre ressursutnyttelse ved økt bruk av resirkulerte og fornybare råvarer, skriver Borregaard.

Redusert plastforbruk

Norske Skog Saugbrugs skal bygge et demonstrasjonsanlegg for å produsere biokompositter der i hovedsak forskningen og utviklingen vil foregå.

– Vi ønsker å bidra til redusert plastforbruk ved å skape nye, grønne produkter med vesentlig redusert karbonbelastning. Et annet mål er å finne gode løsninger som vil resirkulere vesentlig mer plast enn i dag, sier administrerende direktør Kjell-Arve Kure ved Norske Skog Saugbrugs.

Les mer på nettsidene til Borregaard

Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

Vil du bli bedre kjent med bladet?
- Last ned bladet elektronisk
- Eller bestill abonnement

Her får du et innblikk i hva vi skriver om

Borregaard har ett av verdens mest avanserte og bærekraftige bioraffineri. Ved bruk av naturlige, bærekraftige råmaterialer produserer Borregaard avanserte og miljøvennlige biokjemikalier som kan erstatte oljebaserte produkter. Borregaard har 1100 ansatte fordelt på fabrikker og salgskontorer i 16 land i Europa, Amerika, Asia og Afrika. Borregaard har også sterke posisjoner innen ingredienser og finkjemikalier.

Norske Skog Saugbrugs har 445 ansatte og en omsetning på NOK 2,5 milliarder samt en produksjonskapasitet på 485 000 tonn magasinpapir med hovedmarkeder i Europa og Nord-Amerika. Saugbrugs produserer årlig 2,7 mill nm3 biogass.