Ny eierstruktur i Moelven Industrier ASA

Glommen Mjøsen Skog SA blir største eier med noe over 71 prosent av aksjene i Moelven Industrier ASA, mens Viken Skog SA øker sin eierandel til i overkant av 20 prosent.

Publisert Sist oppdatert

Dette skjer etter at Eidsiva og Felleskjøpet solgte seg ut av selskapet og forkjøpsretten ble benyttet av både Glommen Mjøsen Skog og Viken Skog.

– Stor og viktig investering

For Viken Skog har kjøpet en prislapp på om lag 200 millioner kroner, og styreleder Olav Breivik ser dette som en stor og viktig investering.

– Sammen med øvrige eiere ønsker vi å utvikle selskapet videre som et ledende tremekanisk selskap i Skandinavia. Moelven er også en stor og viktig kjøper av tømmer fra Viken Skog, og denne investeringen bidrar til å sikre andelseiernes interesser i verdikjeden, sier Breivik i en pressemelding.

Leter etter en industriell partner

AT Skog har fra før en eierandel på rundt 7 prosent. Øvrige eiere har under 0,5 prosent.

Administrerende direktør Gudmund Nordtun i Glommen Mjøsen Skog SA mener at eiersiden nå blir mer oversiktlig.

– De eierne som er med videre ønsker et sterkt Moelven Industrier. Videre er eiersiden oversiktlig. Nå kan vi i dialog med de aksjonærene som velger å bli med videre utnytte kraften til å skape en ny og framtidsrettet eierstruktur i Moelven Industrier ASA. Vi har gjennom dette grepet sikret en fleksibel og god finansiering som gir oss den tiden vi trenger til å områ oss og jobbe godt med eierstrukturen, sier Nordtun i en pressemelding.

Videre forteller han at Glommen Mjøsen Skog nå vil lete etter en industriell partner som sammen med dem kan styrke Moelven Industrier ASA.

Les mer om saken på glommen-mjosen.no og viken.skog.no

Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

Vil du bli bedre kjent med bladet?
- Last ned bladet elektronisk
- Eller bestill abonnement

Her får du et innblikk i hva vi skriver om