Fra venstre: Kristina Sundin Jonsson, kommunalsjef i Skellefteå, Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor ved Luleå tekniska universitet, Carina Håkansson, daglig leder Skogsindustrierna, og Lorents Burman, kommunalråd i Skellefteå. (Foto: Patrick Degerman)
Fra venstre: Kristina Sundin Jonsson, kommunalsjef i Skellefteå, Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor ved Luleå tekniska universitet, Carina Håkansson, daglig leder Skogsindustrierna, og Lorents Burman, kommunalråd i Skellefteå. (Foto: Patrick Degerman)

Svensk treindustri satser på røntgenteknologi

Oppretter forskningssenter innen røntgen- og materialteknologi.

Publisert Sist oppdatert

En ny samarbeidsavtale mellom Luleå tekniska universitet (LTU) og bransjeorganisasjonene Svenskt Trä och Skogsindustrierna skal utvikle og styrke den svenske treindustrien, ifølge en pressemelding fra partene.

– I dag finnes det industrielle røntgenmaskiner ved to svenske sagbruk. Disse kan med høy oppløsning i tre dimensjoner vise hvordan en tømmerstokk skal sages for maksimalt utbytte. Teknologien er veldig ny og det er store muligheter for å utvikle både måleteknikker og strategier for hvordan resultatene blir best brukt, sier Björn Källander, leder for forskning og standardisering ved Svenskt Trä.

Nytt forskningssenter

En sentral del av samarbeidsavtalen er et nytt forskningssenter innen CT-teknologi og skanning. Senteret er bygget rundt LTUs to eksisterende CT-skannere, og er supplert med en nyutviklet skanner med høyere strålingsintensitet og oppløsning. Denne muliggjør studier av prosesser som tidligere ikke har vært mulig å studere, heter det i pressemeldingen.

Senteret vil fokusere på både nye maskiner og ny teknologi, men vil også utvikle algoritmer som kan løfte eldre maskiner. Senteret skal utvikle måleteknologi for røntgen av tømmerstokker, samt mer effektive tørke- og sagingsprosesser. Senteret vil også spre kunnskap om hvordan man best kan benytte seg av den nye kunnskapen, som vil være en viktig del av digitaliseringen av sagbrukene.

Optimal utnyttelse av råvaren

– Optimal utnyttelse av råvaren er avgjørende for sagbrukene. For å være konkurransedyktige, må vi utvikle produksjonsprosessen, og det er derfor veldig verdifullt at forskningssenteret er på plass. Investeringen gjør det mulig å gjøre objektive evalueringer i større grad enn tidligere, sier Johan Oja, som tidligere har forsket på skanningsteknologi og nå er teknisk sjef ved Norra Skogsägarna.

Som en del av samarbeidsavtalen vil aktørene også medfinansiere et professorat innen røntgenskanning, trefysikk og digitalisering.

Les mer på nettsidene til Svenskt Trä

Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

Vil du bli bedre kjent med bladet?
Last ned bladet elektronisk

Eller bestill abonnement

Her får du et innblikk i hva vi skriver om