Illustrasjonsfoto: colourbox.com
Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Store muligheter i nye anvendelser av tre

Nye anvendelser av tre gir muligheter for verdiskaping, viser en ny rapport gjort av samfunnsøkonomisk analyse (SØA) på oppdrag fra Innovasjon Norge.

Publisert

– Norge har høy kompetanse innen blant annet moderne trebyggerier, dette ønsker jeg å ta med meg til et stort internasjonalt forum for trekonstruksjoner i Paris denne våren. Det er et voksende globalt marked og Norge kan ta del i denne utviklingen, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad på regjeringens nettsider.

– Det ligger til rette for vekst

SØA har utredet verdiskapingspotensialet for nye produkter basert på massevirke og sidestrømmer fra sagbruk, og peker på store muligheter og økt verdiskaping basert på en større grad av norsk videreforedling, skriver Landbruks- og matdepartementet.

I rapporten pekes det på et potensielt årlig hogstkvantum på rundt 18 millioner kubikkmeter, og at det vil være mulig å øke den årlige hogsten med rundt 6 millioner kubikkmeter fra dagens nivå dersom alle sortimenter og treslag tas med.

– Anvendelsesområdet for tre øker stadig. Rapporten viser at det ligger til rette for vekst i skog- og trenæringen, sier Bollestad.

Videre skriver departementet at Norge har gått fra å være en netto importør av tømmer til å bli en netto eksportør, etter nedleggelsene i papirindustrien. Dette begrenser potensialet som ligger i økt videreforedling.

Kan gi økt verdiskaping i treindustrien

Tremekanisk industri er en viktig leverandør til den norske byggsektoren da nordmenn i større grad enn andre nasjoner benytter tre i bygg. Teknologisk utvikling har nå også gjort det mulig å bygge større bygg av tre. Rapporten viser at dersom etterspørselen etter biobaserte produkter øker, vil trolig verdien av norsk trevirke øke. Dette kan resultere i økte priser og aktivitet. Økt avsetning og pris på biproduktene fra sagbrukene kan gi en økt verdiskaping i treindustrien.

Vekstpotensiale for biodrivstoff

Rapporten viser at det er grunnlag for en noe høyere etterspørselsvekst for biobaserte produkter enn forventet global økonomisk vekst de kommende år. Men det er store forskjeller mellom produktgrupper og lokale og regionale markeder. Vekstpotensialet de kommende fem årene synes å være høyest innenfor biodrivstoff, pellets og enkelte biokjemiske produkter, og mer moderat innen hygienepapir, emballasje og treplater og lav for grafisk papir og dyrefor basert på trevirke.

Les hele rapporten hos Innovasjon Norge

(Kilde: Landbruks- og matdepartementet)

Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

Vil du bli bedre kjent med bladet?
- Last ned bladet elektronisk
- Eller bestill abonnement

Her får du et innblikk i hva vi skriver om

Powered by Labrador CMS