– Usikkerheten opprettholdes for treindustrien

– Forslaget til revidert statsbudsjett opprettholder usikkerheten for byggenæringen og dermed også for treindustrien. Det får alvorlige konsekvenser også i 2021, sier Heidi Finstad.

Publisert

– Rammene for kommunene er fortsatt uavklarte og det er ingen midler til å stimulere etterspørselen i byggenæringen i forslaget Regjeringen la fram i dag, sier administrerende direktør i Treindustrien, Heidi Finstad, i en pressemelding.

Tall fra NHOs medlemsundersøkelse uke 19
på bransjenivå for Treindustrien:


1. Bedriftene har inntil 38 % lavere omsetning sammenlignet med samme periode som i fjor.

2. Kun 3 % av bedriftene har stor nytte av kompensasjonsordning for faste kostnader ved tapt inntekt. Effekten av krisen slår først ut i markedet fram i tid, høsten 2020 og i 2021.


3. Kun 16 % av bedriftene har ordrereserver etter 3 måneder for å opprettholde full sysselsetning.

Treindustrien advarer mot store negative konsekvenser for norsk byggenæring langt inn i 2021, og skriver følgende:

Treindustrien mener kommunene må sikres en økonomi som opprettholder investeringer og aktivitet. Samtidig bør det komme et løft som kobler mulighetene til å nå samfunnsmål innen klima og miljø, samt eldrebølgen, med aktivitet i byggenæringen. Det er store muligheter i rehabiliteringsmarkedet ved å oppgradere eksisterende bygningsmasse, forlenge levetiden på dagens bygg og tilpasse disse slik at folk kan bo hjemme lengst mulig.

– Dette er en god mulighet til å bidra til gjenoppbygging etter koronakrisen, samtidig som man også når klima- og miljømål. Treindustrien mener Stortinget nå må gripe muligheten og sørge for tiltak som reduserer arbeidsledigheten framover, også i 2021, sier Finstad.

– Ved å stimulere etterspørselen nå, som gir aktivitet i byggenæringen, vil man unngå fremtidige krisepakker som vil være dyrt for staten, sier hun.

(Pressemelding)

Powered by Labrador CMS