Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien.
Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien.

– Likviditeten må ivaretas for alle ledd i byggenæringen

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup ber Statsbygg fremskynde utbetalinger. Samme prinsipp bør gjelde for kredittid gjennom hele verdikjeden, mener Treindustrien

Publisert

Kommunalministeren uttaler i media i dag at han har bedt Statsbygg betale sine regninger før forfall, og oppfordrer alle statlige og kommunale virksomheter til å gjøre det samme. Dette som et målrettet tiltak for å bedre bedrifters likviditet. (bygg.no og nrk)

– Skal tiltaket ha funksjon må samme praksis flyte nedover i verdikjeden. Produsenter av byggevarer opplever press fra sine kunder, eksempelvis byggevarekjeder, om stadig lenger kredittider. Dette medfører akutte likviditetsutfordringer i industrien, som kan stoppe hele næringen, sier administrerende direktør i Treindustrien, Heidi Finstad, i en pressemelding.

– Produsentene har ikke robusthet til å være bank for resten av verdikjeden. Dersom et ledd klapper sammen, så kan hele verdikjeden kollapse, sier Finstad.

En samlet byggenæring har sendt innspill til Regjeringen med forslag til tiltak rettet mot byggenæringen for å håndtere koronasituasjonen. Et av forslagene er innføring av kredittid på maks 30 dager.

– Det er flott at Kommunal- og moderniseringsministeren nå tar grep knyttet til kredittid der stat og kommune er kunden. Det gir også et ansvar for at dette håndteres gjennom hele verdikjeden i byggenæringen for å avhjelpe likviditetskrisen og kredittrisiko, sier Finstad.

(Pressemelding)

Powered by Labrador CMS