Holder kurs i trekonstruksjoner

I november avholder Treteknisk to nye kurs i trekonstruksjoner.

Publisert

Med stadig utvikling av ny teknologi og mer bruk av tre som byggemateriale i Norge, opplever Treteknisk økt etterspørsel av kurs og kunnskapsformidling fra mange ulike aktører i bransjen. Det er særlig stor etterspørsel etter kurs i massiv- og limtrekonstruksjoner.

For å dekke dette behovet, har Treteknisk fornyet sitt kursopplegg og tilbyr nå skreddersydde kurs til ulike målgrupper. Kursene vil veilede både byggherrer, arkitekter, entreprenører og rådgivere.

Les mer her

Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

Vil du bli bedre kjent med bladet?
- Last ned bladet elektronisk
- Eller bestill abonnement

Her får du et innblikk i hva vi skriver om