Skal føre tilsyn med veggelementer

Direktoratet for byggkvalitet skal sjekke om produsenter, leverandører, distributører og importører har på plass produktdokumentasjonen som er nødvendig for å omsette prefabrikkerte veggelementer i tre.

Publisert

Det finnes to typer prefabrikkerte veggelementer i tre: lukkede og åpne. Det er strengere krav til lukkede veggelementer ettersom delkomponentene ikke enkelt kan inspiseres uten å fjerne materialer som isolasjon, kledning og lignende. Produsenter av lukkede veggelementer i tre er ansvarlig for at det utføres produktkontroll i fabrikk. I tillegg skal produktene følges av en produktsertifisering fra et tredjepartsorgan, skriver Direktoratet for byggkvalitet (DiBK).

– Når det gjelder åpne veggelementer i tre, er det tilstrekkelig at produsenten erklærer at byggevarens ytelse og egenskaper er fastsatt og at det er utført produksjonskontroll i fabrikk. Dette fordi det er lett å inspisere de enkelte komponentene, som isolasjon, membran og panel, i et åpent element, forteller Mattis Øygarden, rådgiver i DiBK og ansvarlig for tilsynet med veggelementer.

Les mer på nettsidene til DiBK

Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

Vil du bli bedre kjent med bladet?
- Last ned bladet elektronisk
- Eller bestill abonnement

Her får du et innblikk i hva vi skriver om