Fra byggeplassen til et SPA-Bungalow i Sveits, bygget av Kerto LVL Q-elementer.
Fra byggeplassen til et SPA-Bungalow i Sveits, bygget av Kerto LVL Q-elementer.

– Lett tre reduserer transportkostnader og stress på byggeplassen

Det er mange fordeler med å bruke lette treelementer i bygging, mener Metsä Wood.

Publisert

Infrastrukturen i verdens byer vil forandre seg mye de neste tiårene. Lettere byggematerialer som treelementer er rimeligere og mer energieffektive å transportere og håndtere på byggeplassen. Med konstruerte treprodukter kan byggebransjen bygge raskere, lettere grønnere og med mindre avfall, skriver Metsä Wood i en pressemelding.

Mer effektivt med prefabrikkert

Matti Kuittinen, arkitekt og forsker fra Aalto-universitetet påpeker i meldingen at avhengig av materiale og transportavstander kan logistikk utgjøre en vesentlig del av alle produksjonskostnader; fra 12 til 30 prosent.

– Forskning har vist at hvis materialer leveres av én sentral leverandør i stedet for mange, kan man senke logistikkostnadene med seks prosent, sier Kuittine.

Materialhåndtering på byggeplassen kan ta 14 prosent av arbeidstiden og styre opptil 80 prosent av tidsplanen for hele byggeprosjektet, skriver Metsä Wood. Prefabrikkerte byggeprodukter kan effektivisere materialhåndteringen, da disse er store, men lette. Antall kvadratmeter materiale per løft er derfor større enn med mindre, men tyngre elementer.

– Materialhåndtering bør begrenses

Rune Abrahamsen, administrerende direktør for Moelven Limtre AS, mener materialhåndtering bør begrenses, siden det bare gir dyrere, ikke mer verdifulle, produkter.

– Helst bør individuelle delkomponenter kombineres i en enkelt «enhetslast», som kan håndteres mer effektivt på byggeplassen, sier han.

Mindre stress i byvekstområder

Illustrasjon av politihovedkammeret i Paris.
Illustrasjon av politihovedkammeret i Paris.

Metsä Wood framhever betydningen av lettere logistikk og materialhåndtering i byområder i vekst. Effektiv logistikk reduserer støy og forurensning, øker trafikksikkerheten og påvirker lokaløkonomien positivt, skriver de og viser til utbyggingen av politihovedkammeret i Paris:

Dette måtte foregå raskt, siden byggeplassen lå i et travelt område i den gamle bykjernen i byen. De prefabrikkerte elementene ble fraktet til byggeplassen om natten og reist om dagen. De lette treelementene ble håndtert på byggeplassen uten behov for tungt maskineri. Ulempene med å bygge i den travle bykjernen var derfor minimale, skriver Metsä Wood.

(Pressemelding)