Modulfengsler kan spare staten for 80 millioner

Norske fengsler har få plasser og dårlig standard. Nå skal Statsbygg bygge flunkende nye fengselsavdelinger på Ullersmo i Akershus og Eidsberg i Østfold ved hjelp av moduler - en byggemåte som sparer både tid og penger.

Publisert

– Dette er helt vanlige fengselsceller. Den store forskjellen er at cellene produseres inne på en fabrikk i stedet for ute på byggeplassen. Dette gjør at vi kan forkorte byggeprosessen med opp til et halvt år, i tillegg til å spare mellom 60-80 millioner kroner for begge fengslene til sammen, sier administrerende direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen i Statsbygg i en pressemelding.

Byggemetoden går ut på å bygge standardiserte moduler, som kommer ferdige til byggeplassen. I dette tilfellet består en modul av en ferdig fengselscelle med sove- og oppholdsrom og bad med dusj, servant og toalett. Disse er laget av Skanska Husfabrikken på fabrikken deres i Steinkjer.

Kan forkorte byggeprosessen med et halvt år

På byggeplassen på Ullersmo står modulene pent innpakket i plast før de pakkes ut og heises til sin designerte plass.

– Første spadetak var i mai, og allerede om seks måneder skal 16 000 kvadratmeter bygg være klar til overtakelse av Kriminalomsorgen, sier Nikolaisen.

Statsbygg fermhever fordelene med å bygge på denne måten:

  • Lavere kostnad og raskere levering enn tradisjonelle fengselsbygg
  • Modulbyggene er permanente bygg, ikke midlertidige
  • Kortere riggetid gir reduserte kostnader
  • Byggene blir svært miljøvennlige, og holder såkalt passivhus-standard

Modulene utgjør ca 60 prosent av det totale byggeprosjektet. Resten av prosjektet bygges på vanlig måte.

Setter standarden for fremtidige fengsler

Fengslene Ullersmo og Eidsberg er de første fengslene i Norge til å ta i bruk denne byggemetoden. Statsbygg har i samarbeid med Kriminalomsorgen utarbeidet et standardiseringsprosjekt for fengselsbygging, der målet har vært å redusere tiden det tar å planlegge hva et fengsel skal inneholde.

Det vil si at fremtidig bygging av fengsler sannsynligvis holder seg innenfor samme tidsramme som pilotprosjektene på Eidsberg og Ullersmo. Standardiseringsprosjektet er et konsept som er initiert av Kriminalomsorgsdirektoratet, som Statsbygg skal følge også i fremtidige utvidelser og nybygg i fengselssektoren.

Se Skanskas video: Et fengsel på E6

Modulene fraktes med båt fra Steikjer til byggeplassen for montering. Her kan du se deler av transporten av de største modulene, noe som blant annet innebar politieskorte på E6 midt på natten:

(Pressemelding - Statsbygg)

Byggeprosessen

De nye fengselsavdelingene ved Eidsberg og Ullersmo får en førsteetasje som bygges etter tradisjonell metode. Den skal bestå av inngangsparti med fellesfunksjoner som for eksempel skole og arbeidsdrift for de innsatte. Når dette er på plass, begynner monteringen av kontorer og fengselsceller, som kommer i moduler. Disse løftes opp og settes på ved hjelp av heisekran. Når alle modulene er på plass, monteres fasadekledning og tak.

Powered by Labrador CMS