Foto: Erlend Bjørtvedt - Wikimedia commons
Foto: Erlend Bjørtvedt - Wikimedia commons

Full CO2-kompensasjon til Norske Skog Saugbrugs

Regjeringen vil gi Norske Skog Saugbrugs i Halden full CO2-kompensasjon, noe som gir fabrikken til sammen 233,5 millioner kroner ekstra til og med 2021.

Publisert

Klima- og miljødepartementet endrer Miljødirektoratets vedtak av 19. desember 2013 om grunnlag for CO2-kompensasjon for Norske Skog Saugbrugs AS. Endringene består i at Norske Skog Saugbrugs ikke vil få avkortning i CO2-kompensasjon for årene 2018, 2019 og 2020.

– Dette er et svært gledelig budskap, og jeg vil gi honnør til regjeringen, som her har utnyttet det juridiske handlingsrommet til å gi en av verdens mest klimavennlige papirfabrikker CO2-kompensasjon på lik linje med øvrig kvalifisert industri, sier Sven Ombudstvedt, styreleder og konsernsjef i Norske Skog i en kommentar.

Norske Skogs langsiktige strategi er fortsatt å forbedre kjernevirksomheten, konvertere enkelte av konsernets papirmaskiner og diversifisere innen bioenergi, fiber og biokjemikaliemarkedene.

Kjell Arve Kure, administrerende direktør i Norske Skog Saugbrugs AS, sier at CO2-kompensasjonen er et betydelig bidrag til å opprettholde eksisterende virksomhet og investere i ny fremtidsrettet virksomhet.

– Den betydelige konkurranseulempen Saugbrugs har hatt siden 2012 i forhold til våre største konkurrenter er nå eliminert. Den fremtidige CO2-kompensasjonen er avhengig av CO2-kvoteprisen, men for årene 2018 og 2019 utgjør kompensasjonen for oss henholdsvis NOK 32 millioner og NOK 86 millioner, sier han.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) sier i en pressemelding at Saugbrugs med hjelp fra Enova har gjort store investeringer i miljøvennlig teknologi de senere årene, og viser vei i det grønne skiftet.

– Med full kompensasjon fjerner vi nå en konkurranseulempe som gjør det enklere for Saugbrugs å hevde seg i et internasjonalt marked, sier han.

Dette betyr at Saugbrugs vil få ekstra utbetalinger på ca 31 mill kroner i 2019, ca 82,5 mill kroner i 2020 og estimert 120 mill kroner i 2021.

– Det er bra at vi har funnet en løsning for Norske Skog Saugbrugs. Det er avgjørende at eksportindustrien vår må være konkurransedyktig, og en av regjeringens fremste oppgaver er å sørge for et innovativt, omstillingsdyktig og grønt næringsliv. Dette er grunnlaget for vår felles velferd fremover, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

– Videreutvikling av norsk treforedlingsindustri kan bidra til et grønt skifte i norsk økonomi, og denne industrien har, med unntak av Borregaard, i lengre tid vært i en situasjon preget av nedleggelser og lave investeringer. Vedtaket om full CO2-kompensasjon til Saugbrugs bidrar til styrket konkurransekraft for en viktig del av den norske skog- og trenæringen, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (Krf).

I vedtaket tas det forbehold om at Stortinget må samtykke til å bevilge ekstra midler til CO2-kompensasjon.

(Kilde: Pressemelding fra regjeringen og fra Norske Skog)

Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

Vil du bli bedre kjent med bladet?
Last ned bladet elektronisk

Eller bestill abonnement

Her får du et innblikk i hva vi skriver om

Norske Skog Saugbrugs AS ("Saugbrugs") har mottatt redusert CO2-kompensasjon siden 2013. CO2-kompensasjon er støtte til konkurranseutsatt industri som trenger mye strøm. EUs klimakvotesystem har ført til økte strømpriser i Europa, inkludert Norge. CO2-kompensasjon skal motvirke såkalt karbonlekkasje, det vil si at industri flytter ut av Europa til land som har billigere strøm fordi de har en mindre ambisiøs klimapolitikk.

Saugbrugs kompensasjon har vært kraftig redusert. Grunnen til reduksjonen er at kompensasjon ikke gis fullt ut til bedrifter som hadde strømavtaler som var inngått før EUs kvotesystem ble innført.

Klima- og miljødepartementet har nå vedtatt at Saugbrugs skal gis kompensasjon fullt ut, etter at Saugbrugs ba departementet vurdere grunnlaget for reduksjonen på nytt for årene 2018-2020. I slutten av 2017 gikk Norske Skog-konsernet konkurs, og det innebar noen endringer for Saugbrugs' situasjon som er blitt tillagt avgjørende vekt i departementets vedtak.

Powered by Labrador CMS