Treindustrien 6/2016

NYTT NUMMER: Mye av massen fra norske skoger som tidligere gikk til norsk videreforedling går i dag til eksport som råvare. Dette ønsker norsk treindustri å endre, og det startes en rekke spennende nye prosjekter for å utnytte alle deler av treet. Se hva du kan lese om i Treindustrien 6/2016 her.

Publisert

Årets siste utgave av Treindustrien er nå på vei ut til abonnentene. Her får du et innblikk i hva du kan lese om:

Leder: Spennende muligheter
«Om det økte omsetningskravet alene er en utløsende årsak til at flere nå ser på muligheten til å produsere biodrivstoffbasert på restprodukter fra skogbruk og treindustri, tviler vi på. Men vi føler oss sikre på at det har gitt forsterket selvtillit på at storskalaproduksjon er det rette, og på den måten fungerer som en katalysator.»
Les lederartikkelen her

Tema: Overflatebehandling

Teknos vokser og jubilerer
– Vi har hatt en positiv utvikling hele veien, og vokser fremdeles, sier daglig leder Kjetil Momrak i Teknos Norge. Han startet selv firmaet i 1991, og i det 25-årsjubileet blir markert, er Røykenbedriften på vei mot en forventet omsetning på 145 millioner neste år.

Fra svikt til vekst
For tre år siden sviktet markedet. Nå har Bjertnæs Sag satset på overflatebehandling, og salget eksploderer.

Kjempevekst med brannbeskyttelse
Flere vil bygge med brannsikkert tre. Woodsafe dobler omsetningen på to år.

Estlendere med Norge som hjemmemarked
Modulprodusenten Kodumaja i Estland er et ganske nytt selskap, men har likevel Norge som sitt desidert viktigste marked.

Skogen skal utnyttes enda bedre
Mye av massen fra norske skoger som tidligere gikk til norsk videreforedling går i dag til eksport som råvare. Dette ønsker norsk treindustri å endre, og det startes en rekke spennende nye prosjekter for å utnytte alle deler av treet.

Treløsninger halverte klimautslippet
Da Ski Bygg skulle bygge nytt varehus i Askim, valgte de å bygge i limtre og massivtre. – En klimaanalyse som viser at den økte bruken av tre har redusert klimautslippet med 50 prosent for næringsbygg, sier Joakim Dørum i Green Advisers.

Jernbanen gir nytt liv
Moelven Numedal gleder seg over Jernbaneverkets opprusting av Numedalsbanen. Selskapet kommer nærmere markedet og blir mer konkurransedyktig.

Lønnsom og veldig alene
Hellefoss har reist seg etter konkursen i 2013. Det nye selskapet Hellefoss Paper AS kan vise til solide pluss både i 2014 og 2105. Også 2016 tegner bra.

FASTE SIDER:

Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

Vil du bli bedre kjent med bladet?
- Last ned bladet elektronisk
- Eller bestill abonnement

Her får du et innblikk i hva vi skriver om

Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

Vil du bli bedre kjent med bladet?

Last ned bladet elektronisk

Eller bestill abonnement