Illustrasjonsfoto: colourbox.com
Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Utlyser prosjektmidler til skognæringa

Utviklingsfondet for skogbruket utlyser nå tre millioner kroner i støtte til prosjekter innenfor skogbruksnæringa. Fristen for å sende skisser er 20. september.

Publisert

– Vi håper på god interesse også i år, og ser gjerne at nye aktører melder sin interesse. Er man usikker på slags prosjekter det kan søkes midler til anbefaler vi å se på lista fra tidligere år, sier Runa Stenhammer Aanerød i Landbruksdirektoratet. Direktoratet er sekretariat for fondet som tildeler midler.

Utviklingsfondet for skogbruket skal bidra til utvikling av norsk skogbruk og er spesielt rettet mot det utøvende skogbruket.

Fondet kan for eksempel støtte prosjekter om:

  • Driftstekniske løsninger i det utøvende skogbruket
  • Bærekraftig bruk av skogarealene
  • Bidrar til kvalifisert arbeidskraft i skogbruket
  • Lønnsomhet og kvalitetssikring i skognæringen
  • Informasjon, rådgivning og kompetanseoppbygging i skogbruket

Les mer på nettsidene til Landbruksdirektoratet

Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

Vil du bli bedre kjent med bladet?
Last ned bladet elektronisk

Eller bestill abonnement

Her får du et innblikk i hva vi skriver om