Fjorårets prisvinner: Prosjektet Maskinparken Tre har passivhusstandard og er bygget for det kommersielle markedet. (Foto: Veidekke Eiendom AS)
Fjorårets prisvinner: Prosjektet Maskinparken Tre har passivhusstandard og er bygget for det kommersielle markedet. (Foto: Veidekke Eiendom AS)

Meld inn kandidater til prisen Årets Trebyggeri 2019

Maskinparken Tre ble Årets trebyggeri 2018. Nå skal det kåres en vinner for 2019.

Publisert

Det er stor interesse for bruk av tre i store bygg og anlegg. De siste årene har det vært realisert en rekke større byggeprosjekter med utstrakt bruk av tre. Dette skyldes blant annet at trekonseptene i økende grad er konkurransedyktige, økende kompetanse i bruk av tre og fokus på miljø og bærekraft.

For å markere treets stadig tydeligere posisjon vil Treteknisk og TreFokus, med godt bidrag fra Byggeindustrien/no dele ut prisen Årets trebyggeri 2019 under Byggedagene 25. - 26. mars.

Årets trebyggeri 2019 kan deles ut til byggeprosjekter som er realisert/sluttført i løpet av 2019.

Det nomineres tre byggeprosjekter. Det deles ut en førstepremie, og de to øvrige finalistene får hederlig omtale.

Prisen kan deles ut til ulike typer byggeri med utstrakt trebruk som boliger, skoler, næringsbygg, landbruksbygg, broer etc. I bedømmelsen legges det vekt på:

• Innovativ og/eller spennende trebruk

• Høy arkitektonisk kvalitet

• Energieffektivitet

• Arealeffektivt og økonomisk byggeri

• Bidratt til kompetanseutvikling hos involverte aktører

• Bidratt til leverandørutvikling

Prisen deles ut i samarbeid mellom Treteknisk, TreFokus og Byggeindustrien/bygg.no.

Forslag med frist 20. januar sendes: [email protected]

(Pressemelding)

Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

Vil du bli bedre kjent med bladet?
- Last ned bladet elektronisk
- Eller bestill abonnement

Her får du et innblikk i hva vi skriver om