Illustrasjonsfoto: colourbox.com
Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Enorm forskjell på sitkagran og vanlig gran

Sitkagran plantet på Vestlandet produserer 38 prosent mer stammevolum enn vanlig norsk gran i samme område. I Nord-Norge er forskjellen på hele 86 prosent.

Publisert

Det viser forskningsrapporten En sammenligning av produksjonen hos vanlig gran og sitkagran i Norge fra Nibio. Her har forskere ved Nibio sammenlignet bestandsutvikling og produksjon (m3/ha/år) hos sitkagran og vanlig gran i kyststrøk i Norge.

Rapporten bygger på data fra langsiktige feltforsøk, som er fulgt med jevnlige målinger og takseringer over en periode fra 1952 til 2015. I alt er data fra 36 forsøksskoger med.

Resultatene viser at produksjonen (tilvekst av stammevolum) i sitkagran i gjennomsnitt var 86 prosent høyere enn i vanlig gran i Nord-Norge, mens forskjellen var 38 prosent på Vestlandet.

Nibio skriver videre i rapporten at volumtilveksten i sitkagran holder seg på et relativt stabilt høyt nivå ved høy alder, mens den avtar noe i vanlig gran i kyststrøk. Det påpekes derfor at vi antagelig kan få en høyere gevinst ved å ha lang omløpstid i sitkagran og ikke hogge den for tidlig. I undersøkelsen er den eldste sitkabestanden 92 år.

Les mer om funnene i rapporten

Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

Vil du bli bedre kjent med bladet?
Last ned bladet elektronisk

Eller bestill abonnement

Her får du et innblikk i hva vi skriver om