Illustrasjonsfoto: colourbox.com
Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Rekordhøy tømmerhogst

Skogeierne solgte 11 millioner kubikkmeter tømmer til industriformål i 2019. Det er 181 000 kubikkmeter mer enn året før.

Publisert

Det kommer fram i Statistisk Sentralbyrå (SSB) sin statistikk Skogavvirkning for salg.

Siden bunnåret i 2009, som var en følge av finanskrisen, har hogstkvantumet økt hvert år.

Skogeierne fikk i gjennomsnitt 436 kroner per kubikkmeter solgt tømmer i 2019, noe som er 6 prosent mer enn i 2018. Selv om både hogsten og prisene økte for 2019 sett under ett, endret markedet seg i løpet av året. Både i Sverige, Tyskland, Polen og flere andre land i Mellom-Europa ble det hogd mye skog som følge av billeangrep og stormfelling. For det norske skogbruket som eksporterer mer enn 30 prosent av hogsten, medførte det reduserte priser og hogst i annet halvår, skriver SSB.

Det ble eksportert 3,6 millioner kubikkmeter tømmer i 2019, som er 3 prosent mer enn i 2018. Massevirke utgjorde 60 prosent av det eksporterte tømmeret.

Les mer på nettsidene til SSB

Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

Vil du bli bedre kjent med bladet?
- Last ned bladet elektronisk
- Eller bestill abonnement

Her får du et innblikk i hva vi skriver om

Powered by Labrador CMS