Prøveprosjekt med økt totalvekt

Øker maks totalvekt fra 60 til 74 tonn.

Publisert

Stortinget har bedt regjeringen gjennomføre en prøveordning med totalvekt opp mot 74 tonn for tømmervogntog, skriver Treindustrien på sine nettsider.

Prosjektet er et samarbeid mellom skog- og trenæringen og myndighetene, og skal gjennomføres i deler av Hedmark. Målet er både miljøeffekter og økt konkurransekraft, skriver Treindustrien. I tillegg skal det gi kunnskap som grunnlag for en eventuell anbefaling om hele eller deler av veinettet bør åpnes for 74 tonn tømmervogntog på sikt.

- I Sverige og Finland kjører de allerede med slike vogntog som kan ta mer last. Effektiv transport er en viktig rammebetingelse for utvikling av norsk industri. Ordningen gir gode muligheter for utvikling, men krever utbedring av veinettet for å få effekt, sier Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien.

Dagens maksvekt for tømmervogntog i Norge er 60 tonn. Forberedelsene til prøveordningen har pågått i snart to år, med blant annet kontroll av bruer på fylkesveinettet og det kommunale vegnettet som skal med i testperioden. Prøveprosjektet skal vare i tre år

Les mer om saken på Treindustriens nettsider

Powered by Labrador CMS