Skal bekjempe klimaendringer med trebygninger

Det europeiske innovasjonsprosjektet «Build-in-Wood» har som målsetning å redusere CO2-utslipp gjennom økt bruk av trevirke ved bygging av fleretasjes bygninger.

Publisert

– Vi ønsker å gjøre fleretasjes trebygninger til noe normalt, sier prosjektleder Niels Morsing fra Dansk Teknologisk Institut i en pressemelding.

Bygg på mellom 3 og 10 etasjer

Dersom fleretasjes trebygninger blir mer utbredt, kan dette føre til vesentlig reduksjon av CO2-utslipp fra byggsektoren. Samarbeidsprosjektet «Build-in-Wood» jobber nå for at byggenæringen skal gjenoppdage tre som det ideelle byggematerialet.

10 etasjes bygg i tre, Dalston Works, London, UK. (Foto: Waugh Thistleton Architects Ltd.)
10 etasjes bygg i tre, Dalston Works, London, UK. (Foto: Waugh Thistleton Architects Ltd.)

– Målet vårt er enkelt. Å gjøre tre til et vanlig materialvalg ved oppføring av fleretasjes bygninger. Vi prøver ikke å bygge verdens høyeste trebygning, vi prøver å påvirke så mye som mulig ved å fokusere på trebaserte byggesystemer for bygg på mellom 3 og 10 etasjer, hvor etterspørselen i Europa er størst, sier Niels Morsing ved Dansk Teknologisk Institut.

Treteknisk tilfører prosjektet ny kunnskap

Norsk Treteknisk Institutt, som er forskningspartner i konsortiet, tilfører EU-prosjektet ny kunnskap innen en rekke ulike fagområder:

– Vi er selvsagt stolte av å være del av den europeiske eliteserien innen forskning på tre. Treteknisk kan tre. Vi har stor kompetanse og er én av materialekspertene på tre som skal arbeide sammen med europeiske bedrifter slik at klimautslippene reduseres, forteller rådgiver og sivilingeniør Stine Lønbro Bertelsen ved Treteknisk.

Nietasjes trebygning, Kajstaden, Sverige. Foto: C.F. Møller.
Nietasjes trebygning, Kajstaden, Sverige. Foto: C.F. Møller.

Et av målene med Horizon2020-prosjektet er å gjøre det enklere for byggenæringen å velge å bygge i tre i fremtiden.

– Det hører med at vi gjennom dette prosjektet også skal bidra til å utvikle morgendagens trekonstruktører, sier Bertelsen.

– Mange fordeler med tre

Byggsektoren er en av Europas største utslippere av CO2. Etter år med målrettet lovgivning har man oppnådd en vesentlig reduksjon av utslippene som skyldes driftsenergi fra europeiske bygninger. Derimot har man ikke vært oppmerksom på de høye utslippene fra byggeprosessen og produksjon av byggematerialer. Men det er lett å oppnå reduserte CO2-utslipp ved å øke bruken av trevirke i byggenæringen, heter det i pressemeldingen. Trær absorberer CO2 fra atmosfæren når de vokser, og de lagrer den i form av tre. Når vi bygger i tre, kan vi bruke våre bygninger og byer som store oppbevaringsenheter for karbon.

– Konsortium-partnerne har førstehåndserfaring med de tekniske, økonomiske og miljømessige fordelene som fleretasjes trebygninger har å tilby, sier Niels Morsing.

Han trekker også fram andre fordeler ved å bygge med fornybare materialer: hurtig konstruksjon, lette materialer, enkel transport og sammensetning, presis bygging, høyt potensiale for prefabrikasjon, økt produktivitet, godt inneklima, samt et dempet arbeidsmiljø som ikke støver.

Standardiserte løsninger for fleretasjes trebygninger

Per i dag er det mange hindringer som står i veien for at fleretasjes byggeprosjekter i tre skal kunne implementeres og bli utbredt i Europa og den øvrige verden, skriver Dansk Teknologisk Institut. Blant annet kjennetegnes bransjen av en generell mangel på kunnskap og erfaring med tre som byggemateriale. Byggsektoren foretrekker velkjente betong- og stålløsninger som de allerede er fortrolige med, og sektoren forbinder trebygninger med høy risiko - spesielt fra et økonomisk og sikkerhetsmessig perspektiv. Prosjektets mål er å fjerne disse barrierene ved å utvikle standardiserte og industrialiserte løsninger for fleretasjes trebygninger, samtidig som man dokumenterer de miljømessige, økonomiske og sosiale virkningene som disse løsningene har.

Stor etterspørsel etter fleretasjes bygninger

Som følge av urbanisering og kontinuerlig fornyelse av den europeiske bygningsmassen er det nå høy etterspørsel etter fleretasjes bygninger. Dette skaper et enormt potensial for å øke bruken av trevirke ved bygging. Etterspørselen i Europa etter oppføring av leiligheter anslås å ligge på 1,6 millioner enheter årlig mellom 2020 og 2050, ifølge pressemeldingen.

– Erfaring viser at bygging i tre er en ekstremt hurtig prosess sammenlignet med andre materialer. Siden tre er betydelig lettere enn for eksempel betong, er det mindre behov for tungtransport under byggeprosessen, og man kan bygge flere etasjer og oppnå flere kvadratmeter på områder hvor bygningens vekt er begrenset av grunnforholdene. Med andre ord er det ikke bare miljøet som taler for å bygge mer i tre, det finnes også økonomiske argumenter, sier Niels Morsing.

Konsortium-partnerne representerer hele verdikjeden fra byggematerialer til den ferdige strukturen. I tillegg til å designe byggesystemer omfatter prosjektet også sluttbrukere, politikere og lokale europeiske nærmiljøer, for å gjøre trevirke mer kjent og akseptert som byggemateriale i det europeiske samfunnet.

«Build-in-Wood» mottar finansiering fra Den europeiske unions forsknings- og innovasjonsprogram Horizon 2020 og vil pågå i fire år fra september 2019 til august 2023.

(Pressemelding)

Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

Vil du bli bedre kjent med bladet?
- Last ned bladet elektronisk
- Eller bestill abonnement

Her får du et innblikk i hva vi skriver om

Fakta om Build in Wood

Et konsortium bestående av 21 partnere er blitt tildelt finansiering av Horizon 2020 for å levere det paneuropeiske innovasjonsprosjektet «Build-in-Wood».

For å møte de globale og utfordringene med å redusere klimagassutslippene fra byggsektoren, skal Build in Wood utvikle en bærekraftig og nyskapende bruk av tre i byggenæringen. Konsortiet har identifisert et sterkt behov for å forbedre hele verdikjeden, og har en ambisjon om å bidra til at tre blir et konkurransedyktig byggemateriale ved at det kan leveres et fullstendig dokumentert, demonstrert, bærekraftig og kostnadseffektivt byggesystem.

Det gjennomføres testing, analyser og simuleringer av bruk av konstruksjonssystemer og fasadeelementer for fler-etasjes trebygg som passer for både nybygg og ettermontering, samt fullskalaprosjekter. Konsortiet skal utvikle gratis veiledere med dokumenterte materialer og komponenter, i tillegg til livssyklusanalyser og vurderinger med hensyn til samfunnsøkonomiske faktorer og sikkerhetDette skal danne grunnlag for optimaliserte retningslinjer for industri på EU-nivå.

Build in Wood ledes av Teknologisk Institut i Danmark, og har et samlet budsjett på 100 millioner norske kroner over fire år. 

Byggenæringen ligger på topp når det gjelder CO2-utslipp i Europa. Bruk av tre kan imidlertid gi rask CO2-reduksjon i denne sektoren, da tre har den egenskapen at det absorberer CO2 når det vokser, og lagrer CO2 i materialet i løpet av et byggs levetid. Siden tre har betydelige fordeler når det gjelder CO2-utslipp, har EU sett et behov for å tilby et stort innovasjonsprosjekt med sikte på å nettopp øke mengden trevirke i konstruksjoner.

Partnere i Build in Wood

1 Teknologisk Institut (Danmark)
2 Treteknisk (Norge)
3 C.F. Møller Sverige (Sverige)
4 National Technical University of Athens (Hellas)
5 URBASOFIA  (Romania)
6 Agentia Metropolitana Pentru Dezvoltare Durabila Brasov Asociatia (Romania)
7 Waugh Thistleton Architects (Storbritannia) 
8 Alexandra Instituttet (Danmark)
9 Universita' Degli Studi Di Siena (Italia)
10 Proholz Tirol (Østerrike)
11 Bimetica Parametric Design Services  (Spania)
12 Rothoblaas (Italia)
13 RTD Services (Østerrike)
14 Adserballe & Knudsen (Danmark)
15 Ing. Franco Piva (Italia) 
16 Distretto Tecnologico Trentino Scarl (Italia) 
17 Splitkon (Norge)
18 Knauf Gips  (Tyskland)
19 Scandi Byg (Danmark)
20 Hsbcad Gmbh (Tyskland)
21 Ellisdon Corporation (Canada)

(Kilde: Norsk Treteknisk Institutt)