Illustrasjonsfoto: colourbox.com
Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Treindustrien starter HMS-prosjekt

Treindustrien har fått 300.000 kroner fra NHOs Arbeidsmiljøfond til HMS-utvikling.

Publisert

Pengene skal blant annet gå til kurs innen helse, miljø og sikkerhet som er tilpasset bransjens risikobilde, skriver Treindustrien på sine nettsider.

– Norsk treindustri skal være en trygg og sikker arbeidsplass, og jobber som resten av byggenæringen med å utvikle HMS-arbeidet, sier Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien.

Glade for bidraget fra NHO

Bransjeorganisasjonen har HMS på dagsordenen, og har blant annet etablert et eget HMS-utvalg som arena for å koordinere innsatsen blant medlemsbedriftene.

– Treindustrien har mål om å utvikle en god sikkerhetskultur og er svært glade for bidraget fra NHO, både i form av tilskudd fra Arbeidsmiljøfondet og som faglig bistand. Som en del av Byggenæringens Landsforening drar vi også stor nytte av den kompetansen som fellesskapet i BNL har på dette området, sier Finstad.

Viktig med HMS på bransjenivå

HMS-utvalget i Treindustrien har analysert ulike typer hendelser og foreslått prioriterte tiltak som hele bransjen kan samles om for å forebygge uhell og skader. Det jobbes videre med gode systemer for rapportering av avvik. Det er også planlagt bedriftsbesøk med fokus på helse, miljø og sikkerhet der aktørene i bransjen kan lære av hverandre, skriver Treindustrien.

– Det er viktig med gode rutiner og tiltak som medarbeidere og ledere sammen er med å utvikle. Ved å sette fokus på HMS på bransjenivå får bedriftene mulighet til å lære av hverandre. Når det gjelder helse, miljø og sikkerhet er det mye å hente på kunnskapsdeling, sier Finstad.

(Kilde: treindustrien.no)

Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

Vil du bli bedre kjent med bladet?
Last ned bladet elektronisk

Eller bestill abonnement

Her får du et innblikk i hva vi skriver om

Powered by Labrador CMS