Treteknisk holder kurs i miljødokumentasjon

Den 17. oktober holder Treteknisk kurs i utvikling av Miljødokumentasjon EPD (Environmental Product Declaration).

Publisert

Økt krav til miljødokumentasjon, både fra marked og myndigheter, gjør at treindustrien i stadig større grad må dokumentere miljøpåvirkningen til produktene sine.

Tidligere kunne Treindustriens medlemmer benytte seg av bransje-EPDer, som er et dokumentert gjennomsnitt av miljøfotavtrykk til produkter som er produsert hos medlemsbedriftene. Ifølge Treindustrien ser man nå en tendens til at byggherrer i stadige større grad stiller krav om miljødokumentasjon (EPD) på produktnivå. I tillegg vil Treindustriens bransje-EPDer utgå i 2020. Derfor arrangerer Treteknisk kurs i EPD-dokumentasjon den 17. oktober. Kurset skal hjelpe bedriftene til å forberede og begynne prosessen med å samle inn data for EPD dokumentasjonen.

Kurset vil omfatte:

  • Hva er EPD og hvorfor trenger man det?
  • Gjeldende standarder og nasjonale krav fra EPD Norge
  • Hvordan utvikle EPD
  • Krav til leveranser fra bedriften
  • Typiske problemstillinger ved datainnsamling
  • Praktisk oppgave
  • Oppsummering og fremtidsutsikter

Les mer her

Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

Vil du bli bedre kjent med bladet?
Last ned bladet elektronisk

Eller bestill abonnement

Her får du et innblikk i hva vi skriver om

Se vide om EPD her: