Illustrasjonsfoto: colourbox.com
Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Ekstra tilskudd til trebruk i landbruket

Forskriften om midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket er nå endret, slik at trebygg kan få ekstra tilskudd.

Publisert

Tilskuddet er en del av investerings- og bedriftsutviklingsordningen som forvaltes av Innovasjon Norge, og kan gis i tillegg til det ordinære investeringstilskuddet med inntil 20 prosent ekstra av ordinært tilskudd. Det er en øvre grense på 400 000 kroner.

Ved utmåling av tilskuddet skal det skal tas hensyn til graden av trebruk i prosjektet.

Endringen trådte i kraft 1. januar 2020.

Les mer på nettsidene til Landbruks- og matdepartementet

Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

Vil du bli bedre kjent med bladet?
- Last ned bladet elektronisk
- Eller bestill abonnement

Her får du et innblikk i hva vi skriver om