Fra papirutgaven:

Du kan anlegget ditt, men jeg har jobbet med avsug og filteranlegg i 25 år og kan mye om mulighetene, sier Heikki Erling Systad i Itek.
Du kan anlegget ditt, men jeg har jobbet med avsug og filteranlegg i 25 år og kan mye om mulighetene, sier Heikki Erling Systad i Itek.

Advarer mot eksplosjonsfarlig støv

– Vi elsker å komme til bedrifter med støvproblemer, sier Heikki Erling Systad i Itek. Han trekker frem manglende kunnskap om ATEX-direktivet, feilplasserte avsugspunkter og lave hastigheter i kanalene som de største feilene i sponavsuget.

Publisert

– Det er en utfordring for treindustrien at maskinprodusenter og avsugsleverandører ikke snakker tilstrekkelig sammen, sier Systad. Han er markedssjef i Itek, som leverer avsug og energigjenvinning til mange bransjer.

Avsug på feil sted

– Vi opplever ofte at anlegget er feildimensjonert, at det ikke er Atex-godkjent og at avsugpunktene er feilplassert. Ingenting vondt sagt om leverandører av både flisavsug og bearbeidingsmaskiner, men med vår erfaring fra filterløsninger gjennom 25 år kan vi ganske mye om innfangning og filtrering. Da er det trist når vi kommer ut og finner løsninger som ikke er Atex-godkjent og leverandøren har sagt «det ikke er så farlig», sier Systad.

Han snakker om EU-direktivet som gjelder både utstyrstilpasning og anvendelse for den som håndterer brennbart og eksplosjonsfarlig støv.

– Kundene våkner når de skjønner at støvet deres er brennbart, sier han. Støv og flis fra et sagbruk er ikke alltid eksplosivt, men brennbart er det ingen tvil om at det er. – Brenner støvet ditt, så er det i hvert fall grunn til å være mistenksom. Hvis du ikke stoler på oss, så snakk med Gexcon. De er uhildede, ifølge Heikki Systad.

Unngå tennkilde

Treindustrien

Treindustrien

I sommer publiserer vi artikler fra papirutgaven av Treindustrien.

Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året.Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

Bestill abonnement

Last ned bladet elektronisk

Først og fremst skal det beregnes hvor sannsynlig antennelse er. Antennelse krever tre ting: Brennbart materiale, oksygen og tilstrekkelig tenn-energi. Brennbart materiale og oksygen er alltid til stede. Derfor er det tennkilden som må unngås.

– Du må unngå elektriske komponenter som kan antenne, statisk utladning i filteret og å suge inn for eksempel gnister. Vi har opplevd at rådgivere tegner inn smergelskiver og svipenner, sier han.

Neste trinn er å håndtere en eventuell støveksplosjon. Filterenheten må dimensjoneres riktig. Den skal styre trykket i en kontrollert retning – helst ut og i en retning der det ikke skader noen. En eventuell støveksplosjon skal heller ikke slå tilbake i sugekanalen, eller i kanalen som fører tilbake luft.

Elsker steder som støver

Itek mener at erfaringene fra treindustrien og andre bransjer er verdifulle:

– Vi elsker å komme til steder der det støver. Industrien har helt ulike behov avhengig av hvilken type produkt den håndterer, sier han. – Det er bare luft i bevegelse som flytter støv.

Det er like sant enten det handler om prosesstøv, sveiseavsug på en skole eller eksosavsug på et bilverksted.

Han fastslår at den første oppgave er å bestemme det reelle behovet til kunden. Hvor mange maskiner har du, hvor mange av dem skal gå samtidig, hva slags støv er det snakk om? Ønsker du å støvsuge?

Punktavsug og filter

– Så må du etablere målrettede punktavsug. Noen kommer med romantiske idéer om at enkle løsninger, som generelle avtrekksenheter i taket som suger og resirkulerer luft, gir bra inneklima, sier Systad. Når han skal forklare hvorfor det er feil, sammenligner han med et stearinlys. Du klarer enkelt å blåse det ut. Men prøv å suge det ut.

– Perifere avsugpunkter er vanligvis bortkastet, sier han. I stedet må du utnytte bevegelsesenergien i støvet. – Så er det vi som fagfolk som må sørge for at vi beregner riktig kapasitet, sier Systad. Tommelfingerregelen for transporthastighet er fra 17 til 23 meter i sekundet.

Det er luftmengden og trykkfallet som bestemmer filterarealet og effektbehovet. Hvordan støvet samles opp til slutt, er det støvmengden som avgjør. – Altfor ofte ser vi anlegg som er underdimensjonert, overdimensjonert eller rett og slett feil løst, sier han og forteller at det alltid blir litt håndbak med kunden før løsningen er klar.

Sørlandsbedrift

Itek startet i Lillesand i 1994. For fire år siden kjøpte Addtech bedriften. Det svenske konsernet består av 120 forskjellige bedrifter med rundt ti milliarder kroner i omsetning. Blant dem er Valutec, som Addtech kjøpte i februar.

– Vi i Itek har levert mange hundre anlegg til industrien, men treindustri er bare en liten del av det foreløpig, sier Heikki Systad.

Flere saker fra papirutgaven:

Powered by Labrador CMS